line

Amerikanen kampen met 14 miljoen aandoeningen door roken

woensdag 22 oktober 2014

Meer dan 7 miljoen Amerikanen (ruim 4 procent) van 35 jaar en ouder hadden in 2009 samen 14 miljoen serieuze medische aandoeningen als gevolg van roken. Veel rokers hadden meer chronische ziekten tegelijk, waaronder de longziekte COPD, diabetes en hartklachten. Dat blijkt uit een nieuwe studie die deze week is gepubliceerd in het gezaghebbende medisch wetenschappelijke tijdschrift JAMA Internal Medicine.
Door Bas van Lier

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens over prevalentie van het roken in de VS en op wat patiënten zelf aan ziekten hebben gerapporteerd in het National Health Interview Survey over de jaren 2006-2012. Bovendien is gebruik gemaakt van spirometrie-data – meting van longcapaciteit – uit een ander nationaal onderzoek tussen 2007 en 2010.

De nieuwe cijfers vallen hoger uit dan eerdere schattingen. Dat komt doordat de laatste tijd is aangetoond dat steeds meer ziekten rook-gerelateerd zijn. Bovendien stelden de onderzoekers vast dat veel meer mensen aan COPD leiden dan dat zij zelf rapporteren. De auteurs concluderen: "Roken blijft een van de belangrijkste oorzaken van te voorkomen ziekten in de VS, wat de noodzaak onderstreept van voortdurende en stevige inzet om het roken tegen te gaan."

Het onderzoek werd geleid door Brian Rostron van het Center for Tobacco Products van de US Food and Drug Administration. Tegen Reuters zei Rostron over de 14 miljoen aandoeningen: "Dat is een enorm aantal. Het blijft een probleem. Zelfs als mensen zijn gestopt, hebben ze te kampen met blijvende longschade."

De onderzoekers vonden dat van de rokers van 65 jaar en ouder, 40 tot 50 procent minimaal één rookgerelateerde ziekte had, en dat 17 procent van de mannen en 14 procent van de vrouwen in die categorie met meer dan een aandoening kampte.

COPD

Onder de hele groep van Amerikanen boven de 35 jaar kwam COPD verreweg het meeste voor met naar schatting 7,5 miljoen gevallen, gevolgd door 2,3 miljoen hartaanvallen, 1,8 miljoen gevallen van diabetes, 1,2 miljoen beroertes en 1,3 miljoen gevallen van kanker. Daaronder vallen behalve longkanker ook kankers van blaas, baarmoeder, darm, slokdarm, maag, lever, nieren, pancreas, strottenhoofd, luchtpijp, keel, mond, tong en lip.

Steven Schroeder, die in JAMA de studie van Rostron in een editorial becommentarieerde, zei tegen Reuters dat roken nog slechter voor de gezondheid is dan mensen denken. "Mensen lopen rond met 14 miljoen chronische ziekten die niet beter worden." In zijn commentaar schept Schroeder overigens enige verwarring door te schrijven dat Rostron en zijn co-auteurs "tot een nieuw cijfer zijn gekomen van 14 miljoen personen met minimaal 1 serieuze door het roken veroorzaakte ziekte in het jaar 2009." Rostron bevestigt evenwel per mail dat het om 14 miljoen aandoeningen gaat bij meer dan 7 miljoen mensen.

tags:  ziek | rookgerelateerd | tabaksdoden | roken | longkanker