line

Europese Raad keurt Tabaksproductenrichtlijn goed

zaterdag 15 maart 2014

Gisteren is de laatste stap gezet in het regelgevende proces rond de herziening van de Tabaksproductenrichtlijn. De nieuwe regels om het tabaksgebruik te ontmoedigen, moeten in alle EU-landen worden ingevoerd.

Door de webredactie

De richtlijn is bedoeld om roken minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Het bevat nieuwe antirookmaatregelen waaronder bijvoorbeeld een verbod op lekkere smaakjes. Ook gaan gezondheidswaarschuwingen 65 procent van het oppervlak van een pakje beslaan.

Nadat de Europese Commissie met het voorstel was gekomen en dit 26 februari door het Europees parlement was aangenomen, is het op 14 maart ook door de Europese Raad goedgekeurd.

De Tabaksproductenrichtlijn moet nu gepubliceerd worden in het officiële blad van de Europese Unie. Twintig dagen na publicatie zal het rechtsgeldig zijn. De lidstaten hebben dan tot in 2016 de tijd om de maatregelen te implementeren in hun eigen beleid.

Niet iedereen is even verheugd met de nieuwe richtlijn. De tabaksindustrie kan een omzetdaling verwachten door de regels. Ze zette een leger lobbyisten in om de richtlijn te voorkomen of af te zwakken, zo bleek uit de serie De Philip Morris-Files. Philip Morris laat nu in een officiële reactie weten dat ze niet blij is met de richtlijn, omdat die volgens de fabrikant "weinig zal doen voor het verbeteren van de publieke gezondheid en het de EU minder competitief zal maken, waardoor consumenten op de zwarte markt voor tabak worden geduwd."

Oftewel, met die nieuwe richtlijnen zou de smokkel toenemen. Een redenering die de Marlboro-fabrikant al eerder heeft geprobeerd te staven met het ondoorgrondelijke en oncontroleerbare KPMG-rapport dat de Marlboro-fabrikant zelf financiert.

Er is overigens nog weinig reden om te juichen: maatregelen die er echt toe doen om roken te ontmoedigen, zijn niet genomen. Zie dit eerdere artikel op deze site.