line

Europarlement stemt vóór nieuwe antirookrichtlijn, maar we zijn er nog lang niet

woensdag 26 februari 2014

Uiteraard zat TabakNee op de publieke tribune in Straatsburg op deze historische dag: de stemming van het Europees Parlement over nieuwe antirookmaatregelen in de Europese Unie. Tot het laatst toe bleef het spannend, maar gelukkig werd de antirookrichtlijn aangenomen. Eurocommissaris Tonio Borg: "Vandaag is een grote dag voor het Europese gezondheidsbeleid."

Door de webredactie

Straatsburg, woensdag 26 februari. Er klinkt applaus in de zaal. De meerderheid van het Parlement heeft haar fiat gegeven aan nieuwe antirookmaatregelen, formeel: de herziening van de Tabaksproductenrichtlijn. De uitslag: 514 stemmen voor en slechts 66 stemmen tegen (58 Europarlementariërs onthielden zich van hun stem). Op de foto zie je het stemresultaat dat maar een paar seconden bleef staan.

Tot op het laatste moment bleef het spannend. Een uur voordat er gestemd zou worden, werd besloten om niet in zijn geheel op de richtlijn te stemmen, maar toch ook op verschillende onderdelen: tekstwijzigingen van het voorstel die op het laatste moment zouden moeten worden ingevoerd. Althans dat wilden een aantal Europarlementariërs.

Spannend, want als een van die voorstellen zou worden verworpen, zou het akkoord over de richtlijn moeten worden opengebroken voor nieuwe onderhandelingen. En daarmee zou de Tabaksproductenrichtlijn vertraging oplopen. Bijna, met de nadruk op bijna, weer een lobbysucces voor de tabaksindustrie die gedurende het hele proces een leger lobbyisten naar Brussel en Straatsburg had gestuurd om de antirookmaatregelen af te zwakken. Philip Morris alleen al haalde 161 lobbyisten van stal en schreef een heus Masterplan uit, zo blijkt uit interne documenten van de Marlborofabrikant die in het bezit zijn van TabakNee. Zie daarvoor onze serie over de Philip Morris Files.

Welke regels worden in de EU ingevoerd? De waarschuwingen (tekst én beeld) over de schadelijke gevolgen van het roken die op elk pakje staan, worden groter. Voortaan gaat het om 65 procent van de voor- en achterkant (nu nog 30 en 40 procent). Daarnaast worden verpakkingen met minder dan twintig sigaretten verboden. Sigaretten met een vanille- of mentholsmaak zullen bovendien langzaam van de Europese markt verdwijnen, zie verder het nieuwsbericht hierover op NU.nl.

Nu het parlement klaar is met de tekst, is de Europese Raad aan zet. De vooruitzichten zijn daar zeer gunstig (de Raad is al vroeg in het proces betrokken en er is al met hen onderhandeld, waardoor de tekst niet als een verrassing zal komen).

Na afloop van de stemming hielden Eurocommissaris Tonio Borg en Europarlementariër Linda McAvan (die verantwoordelijk was voor het begeleiden van deze richtlijn binnen het Europarlement) een persconferentie. Borg hield een roze-paars glimmend pakje sigaretten op en zei: "Die kun je hier gewoon op het Europarlement kopen. Het ziet eruit als een parfumverpakking. Bedoeld om jongeren te verleiden." En dat is met de nieuwe richtlijn voorbij, zo meldde hij met een stralende lach. "Vooral worden er nieuwe stappen gezet om het aantal Europese doden (jaarlijks 700.000 - red.) ten gevolge van roken, terug te dringen. Deze richtlijn is in tegenstelling tot wat er door de industrie is beweerd, niet bedoeld om roken te verbieden, maar wel om te voorkomen dat jongeren met roken beginnen." En: "Vandaag is een grote dag voor het Europees gezondheidsbeleid."

Linda McAvan was ook opgetogen. "Een op de twee rokers sterft aan een longgerelateerde ziekte", zei ze. "Door nieuwe maatregelen kunnen we het aantal nieuwe tabaksdoden terugdringen."

Een kanttekening is op zijn plaats. De Europarlementariërs zijn heel tevreden met zichzelf, maar is er nu heus veel bereikt? Richtlijnen die écht het verschil kunnen maken werden ongemoeid gelaten, zoals het flink duurder maken van sigaretten. Het aantal verkooppunten is niet aan banden gelegd en "plain packaging" zoals in Australië is ingevoerd, is niet verplicht gesteld. (Dat zijn onaantrekkelijke standaardverpakkingen met de merken in een eender lettertype). Zulke maatregelen die het aantal doden veel verder terug kunnen dringen, zijn nog ver uit zicht. Dat weet Big Tobacco als geen ander. Het zou heel goed kunnen dat er vanavond óók in de tabakswereld feest wordt gevierd.