line

Van Rijn draait om de hete lobbybrij heen

maandag 13 januari 2014

Op Kamervragen van Marith Rebel (PvdA) over de Brusselse lobby door Philip Morris in het Europese parlement en wat zijn eigen rol is geweest bij de Europese besluitvorming rond de Tabaksproductenrichtlijn, laat staatssecretaris Martin van Rijn zich in zijn antwoorden van 16 december jl. van zijn beste kant zien.

Door Bas van Lier

De staatssecretaris van Volksgezondheid schrijft: "De berichten over de lobbystrategie van Philip Morris heb ik gelezen en hierover heb ik mijn zorgen uitgesproken, meest recentelijk tijdens de behandeling van de wijziging van de Tabakswet in de Tweede Kamer. Verder heb ik, om de behandeling van de richtlijn door het Europees Parlement te bespoedigen, met een aantal Europese collega's een verklaring ondertekend met een oproep aan het Europees Parlement. Daarnaast heb ik actief contact gezocht met Europarlementariërs. Ook in dit stadium van het traject, waarin wordt onderhandeld tussen de Raad en het Europees Parlement, stelt Nederland zich in de Raadswerkgroepen steeds zeer constructief op."

Hoe constructief blijkt wel uit het feit dat zijn eigen ambtenaren in een eerder stadium de tabaksindustrie uitnodigden haar standpunten kenbaar te maken ter voorbereiding van de Nederlandse inbreng in de Europese besluitvorming, zie dit artikel op TabakNee.

Dat Van Rijn dit onvermeld laat, valt te begrijpen, want hij weet natuurlijk donders goed dat hij daarmee het FCTC-verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft overtreden, dat ook door Nederland is ondertekend. Daarin is vastgelegd dat partijen in het verdrag moeten voorkomen dat de tabaksindustrie invloed kan uitoefenen op de beleidsvorming rond tabaksproducten.