line
onderzoek smaakverbod e-sigaret-1

Van Doorslaer en Pieterse onderzoeken smaakverbod e-sigaret

woensdag 06 maart 2024

Gezondheidseconoom Eddy van Doorslaer en gezondheidspsycholoog Marcel Pieterse zijn de gedragswetenschappers die in de rechtszaak van BAT tegen de Staat over het smaakverbod voor e-sigaretten een deskundigenbericht zullen opstellen.

Door de webredactie

Emeritus-hoogleraar Gezondheidseconomie Eddy van Doorslaer (Erasmus Universiteit Rotterdam) en universitair hoofddocent Gezondheidspsychologie Marcel Pieterse (Universiteit Twente) zijn de deskundigen die in het kader van de bodemprocedure tegen het smaakverbod voor e-sigaretten een deskundigenonderzoek gaan uitvoeren. De rechtbank in Den Haag heeft beide onderzoekers begin januari in een beschikking aangesteld.

De zaak tegen het smaakverbod is vorig jaar aangespannen door British American Tobacco (BAT) en dochteronderneming Nicoventures (producent van alternatieve rookwaren) tegen de Staat. In die zaak vroeg BAT om een deskundigenonderzoek, wat in oktober werd toegewezen.

Twee deskundigen

Beide partijen kregen vervolgens de mogelijkheid om in overleg twee gedragswetenschappers aan te wijzen, die nu vier maanden de tijd hebben om antwoord te geven op twee vragen:

a. Zetten de niet-tabakssmaken van de e-sigaret jongeren en/of volwassenen die geen conventionele tabaksproducten gebruiken ertoe aan om te beginnen met het roken en zo ja, in welke mate?

b. Spelen de niet-tabakssmaken van de e-sigaret een rol bij het helpen van volwassen rokers met het volledig overstappen op e-sigaretten en zo ja, in welke mate? Als deze vraag met ja beantwoord wordt, kunt u dan iets zeggen over de kans dat deze overstappers dan weer terugvallen op het roken van conventionele sigaretten en over de vraag in hoeverre deze overstappers nicotineverslaafd blijven?

Beide partijen mogen de onderzoekers vijf onderzoeken aandragen om hier antwoorden op te kunnen formuleren, maar de deskundigen kunnen daar zelf nog relevante studies aan toevoegen.

Expert in gezondheidskloof

Het onderzoek van Eddy van Doorslaer (1958) richtte zich op gelijkheid in gezondheid en gezondheidszorg. Hij ontwikkelde onder meer methodes voor het meten van ongelijkheid in gezondheid en in de toegang tot zorg. Daarmee heeft hij wereldwijd bijgedragen aan een eerlijkere gezondheidszorg. Van Doorslaer was als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Health Policy and Management en aan de faculteit Toegepaste Economie van de EUR. Hij stond aan de wieg van het Erasmus Center for Health Economics Rotterdam (EsCHER) en was als gasthoogleraar verbonden aan onder meer de University of Sydney en de Syddansk Universitet in Denemarken. Hij is Research Fellow van het Tinbergen Instituut en sinds 2014 verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Bij zijn vertrek als hoogleraar werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Ontwikkelaar rookstopinterventies

Marcel Pieterse is verbonden aan de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS), Psychology, Health & Technology (PGT) van de Universiteit Twente. Hij studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht en promoveerde in Twente op een onderzoek naar ontwerp, evaluatie en implementatie van de Minimale interventiestrategie Stoppen met roken (MIS) bij huisartspraktijken. Zijn onderzoek richt zich op verslavingsgedrag, waaronder roken, alcoholgebruik en gaming. In dat verband ontwikkelde hij eHealth-interventies voor de behandeling van verslavingen.

Rapport verwacht in juni

De deskundigen hebben vier maanden de tijd voor het opstellen van hun deskundigenbericht, waarna de partijen nog een maand krijgen om op het conceptrapport te reageren. Het definitieve rapport kan uiterlijk in juni worden verwacht.

tags:  deskundigenbericht | onderzoek | rechtszaak | BAT | smaakjesverbod | e-sigaret | rookstop