line

Europarlementariërs en de Raad der Ministers in Brussel sluiten overeenkomst over nieuwe antirookmaatregelen

woensdag 18 december 2013

Brussel, woensdag 18 december 2013. Er is een overeenkomst gesloten tussen Europarlementariërs en de Raad der Ministers over de herziene tabaksproductenrichtlijn (TPD)  Die richtlijn bevat nieuwe antirookmaatregelen die - als de richtlijn tenminste in het aankomende jaar definitief wordt goedgekeurd - voor alle Europese lidstaten zullen gaan gelden.

"De vandaag gesloten overeenkomst is een grote stap in de richting van een gezondere en welvarende samenleving", zegt de Litouwse minister voor Volksgezondheid Vytenis Polivals Andriukaitis in een persverklaring. Litouwen heeft op dit moment het voorzitterschap van de Raad. Hij vervolgt: "Het is ook belangrijk voor alle belanghebbenden van de Europese interne markt, omdat het duidelijkere regels behelst voor fabrikanten, verkopers en consumenten."

Gimmick-producten

Linda McAvan, die de herziene richtlijn voor behandeling in het Europees Parlement voorbereidde, zei: "We weten dat het kinderen zijn, en dus geen volwassenen, die met roken beginnen. En ondanks een afnemend aantal volwassen rokers in de meeste lidstaten, laten verontrustende cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie zien dat er meer jongere rokers in sommige lidstaten bij zijn gekomen. We moeten tabaksfabrikanten tegenhouden die het op jonge mensen hebben gemunt met een scala aan gimmick-producten."

Ieder jaar sterven er zo'n 700.000 Europeanen als gevolg van roken. In Nederland zijn dat er jaarlijks ruim 20.000.

In de overeenkomst staat dat alle tabaksverpakkingen voortaan zowel aan de voor- als achterzijde voor 65 procent bedrukt zullen zijn met gezondheidswaarschuwingen (nu is dat nog tenminste 30 procent voor en 40 procent achter). Ook staat er dat verpakkingen met minder dan twintig sigaretten verboden zullen worden.

E-sigaretten

E-sigaretten moeten of als medicinale producten gereguleerd worden als ze worden gepresenteerd als preventieve producten. Of - als dat laatste niet het geval is - behandeld worden als gewone tabaksproducten. Ze mogen dan niet meer dan 20 mg/ml nicotine in zich hebben. Hervulbare verpakkingen worden toegestaan, tenzij er meer dan drie lidstaten zijn die ze verbieden: dan zal de Europese Commissie ze alsnog ook in de ban mogen doen. Een enkele cartridge mag niet meer nicotine bevatten dan er in één pakje sigaretten zit. Daarnaast moeten er gezondheidswaarschuwingen op de verpakkingen komen en zullen ze onder dezelfde reclameregels vallen als de gewone tabaksproducten.

Verbod op smaaktoevoegingen

De richtlijn bevat ook een verbod op smaaktoevoegingen aan sigaretten en shag, waardoor het product aantrekkelijker wordt, doordat het een 'karakteristieke smaak' krijgt. De toevoeging van Menthol wordt pas verboden in 2020. Waterpijpen mogen wel smaakjes blijven houden.

Daarnaast zal de Europese Commissie een "prioriteitenlijst" maken met ingrediënten die wél aan tabak mogen worden toegevoegd. Suiker, dat essentieel is om tabak te produceren, blijft wel toegestaan.

"De volgende stap is dat deze eerste overeenkomst formeel wordt goedgekeurd door de Raad en het Parlement", licht Matthias Groote toe, de voorzitter van de Gezondheidscommissie ENVI die deel uitmaakt van het Europees Parlement. "De overeenkomst ligt dicht bij de originele tekst waarover we in oktober hebben gestemd."