line
eu houdt fabrikanten niet verantwoordelijk-1

EC laat milieu- en gezondheidsschade wegwerp-vape op zijn beloop

woensdag 25 januari 2023

De Europese Commissie is niet van plan snel in actie te komen om de aanzienlijke milieu- en gezondheidsschade van wegwerp-e-sigaretten tegen te gaan. De wegwerp-vape valt niet onder de richtlijn voor wegwerpplastics en bescherming van de gezondheid van kinderen moet wachten op de herziening van het Europese tabaksbeleid.

Door de webredactie

Wegwerp-e-sigaretten vallen niet onder de Single Use Plastics (SUP)-richtlijn, wat betekent dat fabrikanten niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de opruimkosten ervan in zwerfafval. Fabrikanten en distributeurs zijn via de richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) wel verantwoordelijk voor een correcte inzameling en verwerking van wegwerp-e-sigaretten. Dat antwoordde Eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevičius eerder deze maand op vragen van de Franse rechts-nationalistische Europarlementariër Aurélia Beigneux. In 2027 wordt de SUP-richtlijn herzien en wordt ook bekeken of de lijst van producten waar de richtlijn voor geldt moet worden herzien.

Metalen, batterijen en chips

Beigneux (Rassemblement National/ID) maakt zich, blijkens de vragen die ze in november stelde, zorgen over de schadelijke gevolgen van wegwerp-vapes, zowel voor het milieu als voor de volksgezondheid, in het bijzonder van jongeren. De wegwerp-e-sigaretten bevatten schadelijke metalen, lithiumbatterijen en chips en moeten daarom zorgvuldig worden ingezameld en verwerkt. Helaas gebeurt dat maar al te vaak niet. Een gezamenlijk onderzoek door The Bureau of Investigative Journalism, Sky News en The Daily Telegraph kwam tot de conclusie dat in het VK elke seconde twee e-sigaretten worden weggegooid, meestal niet op de juiste wijze. In heel Europa belanden daardoor miljoenen wegwerp-e-sigaretten op vuilnisbelten, in verbrandingsovens en in het milieu.

Beigneux vroeg de Commissie wat die gaat doen aan de milieuvervuiling door verkeerd afgedankte wegwerp-vapes. Het antwoord bleef beperkt tot verwijzing naar de AEEA-richtlijn, die producenten verplicht te zorgen voor een correcte inzameling. Sinkevičius voegde wel toe dat een voorgestelde Batterijen-richtlijn vanaf midden 2025 moet gaan voorschrijven dat batterijen in producten makkelijk uitneembaar en vervangbaar moeten worden voor eindgebruikers.

13 procent Franse kinderen aan de vape

Beigneux toonde zich ook bezorgd over de grote populariteit van de wegwerp-vapes onder jongeren, verwijzend naar een onderzoek van de Franse Alliance contre le tabac waaruit bleek dat 13 procent van de 13- tot 16-jarigen al e-sigaretten had gebruikt. De Europarlementariër wees daarbij op de zoete smaakjes in de vapes die duidelijk zijn bedoeld om jonge kinderen te verleiden. “Is de Commissie van plan stappen te nemen tegen de schade die deze e-sigaretten aan de volksgezondheid toebrengen en in het bijzonder aan de gezondheid van jonge mensen in Europa?”, wilde Beigneux weten.

Eurocommissaris Sinkevičius geeft in zijn antwoord aan dat de Commissie zich bewust is van de aantrekkelijkheid van de wegwerp-e-sigaretten voor jongeren. Maar eventuele nieuwe regelgeving om daar iets aan te doen zal onderdeel zijn van de algehele herziening van het Europese tabaksbeleid, in het bijzonder van de Tabaksproductenrichtlijn en de Tabaksreclamerichtlijn, waar de Commissie mee bezig is.

E-sigaret is e-afval

In Nederland heeft toenmalig staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) in 2019 in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een artikel op TabakNee ook al eens aangegeven dat wegwerp-e-sigaretten als e-afval moeten worden behandeld en apart moeten worden ingezameld. In werkelijkheid belanden ze veelal in de gewone vuilnisbak, wat tot brandgevaar en milieuschade leidt.

tags:  wegwerp-vapes | milieuvervuiling | Europese tabaksrichtlijn | gezondheidsschade | Europese Commissie | jongeren | e-sigaret