line

Zwak protest zorgleden bij VNO-NCW

vrijdag 08 november 2013

Brancheorganisaties uit de gezondheidszorg die lid zijn van VNO-NCW hebben aan de werkgeversorganisatie gevraagd om afstand te nemen van haar lobbyactiviteiten voor de tabaksindustrie. Ze ondernemen echter geen verdere actie.

Door Bas van Lier

Nadat via Vrij Nederland werd onthuld hoe actief VNO-NCW lobbyt voor de tabaksindustrie, reageerden brancheorganisaties uit de gezondheidszorg in meer en minder scherpe bewoordingen afwijzend daarop. Zij zeiden hun kritiek in te zullen brengen bij VNO-NCW. Dat is gebeurd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, door de zorgverzekeraars, en door GGZ Nederland. Maar daar blijft het verder bij, zo blijkt uit een rondgang langs de betreffende organisaties.

Zorgverzekeraars

'Zorgverzekeraars Nederland heeft eerder laten weten afstand te nemen van het standpunt van VNO-NCW op dit punt. Wij hebben dit standpunt ook aan VNO-NCW overgebracht. Daarmee is wat ons betreft de zaak afgedaan,' meldt een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland.

GGZ en Ziekenhuisvereniging

'Wij hebben dit punt onder de aandacht gebracht van VNO-NCW en zij nemen onze argumenten serieus, maar het heeft helaas tot nog toe niet tot een verandering geleid,' laat GGZ Nederland weten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen herhaalt haar stelling dat haar lidmaatschap van VNO-NCW los moet worden gezien van haar mening over roken.

'De NVZ is tegen roken en draagt dit ook uit,' schrijft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). 'Roken is zoals we allemaal weten ongezond. Dat weet VNO-NCW ook. Onze leden zullen patiënten die roken altijd wijzen op de risico's van roken, het roken ontmoedigen en daar waar mogelijk hulp aanbieden om te stoppen met roken. Uit niets blijkt dat de NVZ de tabakslobby van VNO-NCW steunt. Ook het feit dat de NVZ lid is van VNO-NCW houdt niet een automatische steunbetuiging in van alle activiteiten van VNO-NCW.'

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft nog niet gereageerd.