line
accijns tabak verhoogd in 2023-1

Kort binnenlands nieuws: Tabaksaccijns in april eindelijk weer omhoog

woensdag 21 september 2022

Ruim twee jaar na de laatste accijnsverhoging voor tabak, zal in april 2023 de accijns eindelijk weer met ongeveer 1 euro per pakje sigaretten stijgen. Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde rijksbegroting. Plus meer kort binnenlands nieuws.

Door de webredactie

In de gisteren gepubliceerde Prinsjesdagstukken wordt bevestigd dat de tabaksaccijns per 1 april 2023 met ongeveer 1 euro per pakje van 20 sigaretten omhooggaat. De verhoging is een uitwerking van de afspraken in het coalitieakkoord. Die komen erop neer dat de gemiddelde verkoopprijs voor een pakje sigaretten van 20 stuks in 2024 op ongeveer € 10 uitkomt. Om dat te bereiken zullen in april 2024 de tabaksaccijns nog eens met eenzelfde stap omhooggaan. Om precies te zijn zal het tarief van zowel de accijns op shag per kilogram als de accijns van 1.000 stuks sigaretten beide keren stijgen met € 52,72. De laatste keer dat de tabaksaccijns stegen was op 1 januari 2021, toen met 12 cent per pakje. Een hogere prijs voor tabak is een van de meest effectieve manieren om jongeren ervan te weerhouden met roken te beginnen. Als het aan staatsecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, CU) ligt moeten de accijns op tabak voortaan elk jaar stijgen totdat de prijs van een pakje sigaretten in 2040 tussen de 30 en 47 euro uitkomt.
Lees meer op rijksoverheid.nl

Naleving leeftijdsgrens verbeterd, maar blijft onder de maat
De naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de aankoop van tabak in winkels, tankstations en horeca is dit jaar gestegen naar 63,7 procent (gewogen gemiddelde). In 2020 was dit nog 50,2 procent. Dat blijkt uit het ‘Rapport Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop in 2022’, dat vorige week door staatssecretaris Van Ooijen (VWS) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Er is dus sprake van verbetering ten opzichte van twee jaar geleden, maar tegelijkertijd konden minderjarigen in ruim een derde van de onderzochte gevallen tabak kopen.
De naleving was met 80,8 procent het best in ketensupermarkten, omhoog van 68,2 procent in 2020. In avondwinkels ging het met 59,4 procent (2020 42,8 procent) en in tabaksspeciaalzaken met 58,2 procent (2020: 48,6 procent) beduidend minder goed. Tankstations scoren nog minder met een nalevingspercentage van 49,8 procent (2020: 40,8 procent). Maar verreweg de meeste kans om aan sigaretten te komen, hebben 16- en 17-jarigen bij thuisbezorgkanalen. Het nalevingspercentage was daar niet hoger dan 18,6 procent (2020: 11,2 procent). Omdat er geen realistische schatting gemaakt kon worden van het totaalaanbod van thuisbezorgkanalen, is het nalevingspercentage hiervan niet in het gewogen gemiddelde meegenomen. Dat ligt dus in werkelijkheid lager dan in het rapport weergegeven.
Lees meer op tweedekamer.nl

Scholen houden zich volgens NVWA aan rookverbod
Elke dag beginnen gemiddeld 75 jongeren onder de 18 jaar met roken en de meeste jongeren roken de eerste sigaret op het schoolterrein. Vandaar dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of het rookverbod op schoolterreinen, dat op 1 augustus 2020 in werking trad, wordt nageleefd. Tussen maart 2021 en juli 2022 controleerde de dienst bij 343 basisscholen, 168 scholen in het voortgezet onderwijs, 41 mbo’s, 13 hbo’s en 3 universiteiten op het rookverbod. In totaal werden 8 overtredingen geconstateerd, 1 bij een basisschool en 7 bij het beroepsonderwijs. Dat blijkt uit de ‘Factsheet Rookverbod op onderwijsterreinen’ die vorige week met de Tweede Kamer is gedeeld. De NVWA constateerde bij bijna de helft van de basisscholen en 20 procent van het voortgezet onderwijs wel tekortkomingen in de aanduidingen van het rookverbod.
Lees meer op tweedekamer.nl

Pak de macht: kosten en baten van roken
In het tv-programma Pak de Macht van afgelopen zondag stelde presentator Tim Hofman de maatschappelijke kosten en baten van roken aan de orde. Op basis van het SEO-rapport ‘Kosten van roken’ uit 2016 rekende Hofman voor dat roken de schatkist op het eerste gezicht 1,5 miljard euro per jaar oplevert, maar in werkelijkheid, wanneer ook verloren levensjaren en verminderde levenskwaliteit worden meegerekend, de samenleving 33 miljard euro per jaar kost. Dat betekent dat elke roker die stopt met roken de samenleving 10.000 euro oplevert. Buiten beschouwing bleef dat het grootste deel van die 33 miljard euro aan kosten op het bordje van de rokers terechtkomt.
Kijk de aflevering terug op npostart.nl

Koninklijke onderscheiding voor advocaat Phon van den Biesen
De advocaat van Rookpreventie Jeugd (RPJ) in diverse zaken, Phon van den Biesen, is zondag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn inzet als advocaat, bestuurder en lobbyist voor de rechtstaat en de mensenrechten. Van den Biesen ontving de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Marjolein Moorman.
Phon van den Biesen behandelde verschillende zaken die een grote impact hadden, zoals de civiele zaak tegen de Nederlandse Staat vanwege de plaatsing van kruisraketten in 1983, en de genocidezaak van Bosnië-Herzegovina tegen Servië. Met zijn werk als milieuadvocaat droeg hij bij aan de totstandkoming van de Klimaatwet in 2019. De rechtszaak van RPJ tegen de Staat over artikel 5.3 FCTC was in 2015 voor het kabinet aanleiding om dit verdragsartikel over inmenging van de tabakslobby strikter na te leven. In de handhavingszaak rondom de sjoemelsigaret, die in 2018 werd ingezet, oordeelde het Europees Hof inmiddels dat de meetmethode voor het bepalen van de gifuitstoot van sigaretten moet worden aangepast.
Lees meer op amsterdam.nl

tags:  Prinsjesdag | tabaksaccijns | ziektekosten | scholen | handhaving | accijnsverhoging | rookverbod | leeftijdsgrens