line
petitie europa rookvrij-1

Burgerinitiatief voor Europese rookvrije generatie per 2030

dinsdag 30 augustus 2022

De Europese Commissie heeft een Europees burgerinitiatief voor een rookvrije generatie per 2030 ontvankelijk verklaard. Het is nu aan de Spaanse initiatiefnemers om 1 miljoen handtekeningen uit ten minste zeven EU-lidstaten te verzamelen om te zorgen dat de Commissie het verzoek in behandeling zal nemen.

Door de webredactie

De Europese Commissie (EC) heeft vorige week een burgerinitiatief van de Spaanse organisatie NoFumadores officieel geregistreerd, waarin wordt opgeroepen tot het bevorderen van de eerste tabaksvrije Europese generatie. Ook wordt gepleit voor een tabaksvrij milieu. De EC heeft vastgesteld dat het initiatief aan de wettelijke voorwaarden voldoet en dat de Commissie krachtens Europese regelgeving de macht heeft om op beide punten voorstellen te doen.

De initiatiefnemers van het burgerinitiatief moeten nu binnen een jaar 1 miljoen handtekeningen uit ten minste zeven EU-lidstaten ter ondersteuning verzamelen om de EC te dwingen het verzoek in behandeling te nemen. De Commissie kan vervolgens besluiten al dan niet met wettelijke voorstellen te komen. Mocht de EC daarvan afzien, dan moet zij dat met redenen omkleden.

Het Spaanse initiatief pleit voor een verbod op de verkoop van tabaks- en nicotineproducten aan iedereen die sinds 2010 is geboren, wat in de meeste landen neerkomt op een rookvrije generatie vanaf 2028.

Rookpreventie Jeugd bekijkt of en hoe zij de inmiddels 4.300 verzamelde handtekeningen voor de petitie voor een wettelijk vastgelegde rookvrije generatie in Nederland aan dit burgerinitiatief kan toevoegen.  

Volledige tekst van het initiatief

Hieronder de volledige, vertaalde tekst van het Europese burgerinitiatief met als titel ‘Oproep om per 2030 een tabaksvrije omgeving en de eerste Europese tabaksvrije generatie tot stand te brengen’:

De tabakspandemie is de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak. Peuken op stranden veroorzaken milieuschade aan de oceaan en het mariene leven, veroorzaken branden in bossen en vervuilen bodem en water. Om de nieuwe generaties te behoeden voor tabaksverslaving, is het in aanvulling op een krachtig optreden tegen de milieugevaren veroorzaakt door sigarettenpeuken en de strijd tegen het roken, nodig om:

  1. De eerste tabaksvrije Europese generatie tegen 2028 te bevorderen door een einde te maken aan de verkoop van tabaks- en nicotineproducten aan burgers die sinds 2010 zijn geboren.
  2. Een Europees netwerk van tabaks- en peukvrije stranden en rivieroevers te creëren, waardoor deze publieke ruimtes gezonder en ecologisch duurzamer worden.
  3. Een Europees netwerk van tabaks- en peukvrije nationale parken op te zetten, waardoor die gezonder worden en vervuiling en risico op brand worden verminderd.
  4. Rook- en dampvrije buitenruimten uit te breiden, vooral die waar minderjarigen komen (parken, zwembaden, sportevenementen en -centra, shows, en terrassen van restaurants).
  5. Tabaksreclame en aanwezigheid van tabak in audiovisuele producties en op sociale media te elimineren, in het bijzonder door heimelijke reclame door influencers en product placement aan te pakken.
  6. Research en development (R&D) te financieren voor ziekten die worden veroorzaakt door tabaksgebruik om de prognose ervan te verbeteren en ze te genezen.

Handtekeningen

De Spaanse initiatiefnemers hebben nu zes maanden de tijd om het verzamelen van steunbetuigingen in gang te zetten. Dit Europese burgerinitiatief rechtstreeks ondersteunen kan nu dus nog niet. Het is wel mogelijk om de Nederlandse petitie voor een wettelijk vastgelegde rookvrije generatie te ondertekenen via sickofsmoking.nl/petitie.

tags:  burgerinitiatief | Wet Rookvrije Generatie | peuken | rookvrije generatie | Europese Commissie | tabaksvrij | Sick of Smoking | petitie