line
meer derdehands rook-1

Kort binnenlands nieuws

woensdag 25 mei 2022

Het Trimbos-instituut pleit voor nieuwe accijnsverhogingen om de doelen van het Preventieakkoord te halen. Het instituut opende ook een informatieve website over roken voor jongvolwassenen. Het RIVM adviseert 7 tabakssmaakstoffen voor e-sigaretten te verbieden en de overheid begon een campagne over derdehands rook.

Door de webredactie

Trimbos: nieuwe accijnsverhogingen noodzakelijk
In een notitie over de effectiviteit van het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid constateert het Trimbos-instituut dat de invoering van een aantal nieuwe maatregelen in 2020 (opheffen eigen risico rookstophulp, accijnsverhoging, uitstalverbod supermarkten, uitbreiding rookverbod naar e-sigaretten en verhitte-tabaksproducten, rookvrije school- en ziekenhuisterreinen, neutrale verpakkingen sigaretten en shag) tot een daling van de rookprevalentie van 21,7% in 2019 naar 20,2% in 2020 heeft geleid. Uit het feit dat dit percentage in 2021, waarin geen effectieve maatregelen zijn genomen, weer is gestegen naar 20,6%, concludeert het instituut dat nieuwe stappen nodig zijn om de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord te halen. Dus “dienen effectieve huidige maatregelen zoals accijnsverhogingen te worden gecontinueerd of geïntensiveerd.”
Lees de notitie via tweedekamer.nl

Website voor jongvolwassenen over roken en stress
Het Trimbos-instituut opende een nieuwe website jongvolwassenen.ikstopnu.nl speciaal gericht op jongvolwassenen, met meer informatie over roken dan alleen de schadelijke gevolgen daarvan voor de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat zij bijvoorbeeld meer willen weten over de marketing en de smerige trucjes van de tabaksindustrie, over de verslavende werking van tabak en de relatie tussen roken en stress. De site legt uit dat roken zelf juist een bron van stress is.
Lees meer op trimbos.nl

Tabak stuwde supermarktomzet omhoog in 2021
De omzetgroei van de 100 meest verkochte merkproducten in supermarkten is vorig jaar voor het grootste deel veroorzaakt door stijgende tabaksverkopen. Dat blijkt uit de Merken Top 100 van Distrifood. De 100 topmerken samen waren vorig jaar goed voor € 9,9 miljard, een groei van 3,3 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Zonder tabak was die groei 1,4 procent geweest. Marlboro voert de lijst aan met een omzet van € 613,8 miljoen (+10,3%), Camel staat na Coca-Cola op 3 met € 385,7 miljoen omzet (+20,8%). Winston, op nummer 47, is de grootste stijger in de hele lijst, met een omzet van € 72 miljoen (+29,5%). In totaal staan er zeven sigarettenmerken in de lijst. De omzetstijging wordt deels verklaard uit de accijnsverhoging van 1 euro die in 2021 is doorgevoerd en verder doordat tijdens de lockdowns veel tabaksverkooppunten gesloten waren.
Lees meer bij Distrifood of Nu.nl

RIVM adviseert verbod 7 smaakstoffen e-sigaret
Het RIVM adviseert zeven van de 23 smaakstoffen die de overheid na 1 juli nog wil toestaan voor e-sigaretten alsnog te verbieden, omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Om e-sigaretten minder aantrekkelijk te maken, met name voor jongeren, worden alle smaakstoffen hiervoor verboden. Alleen tabakssmaak wordt nog toegestaan. Het RIVM onderzocht de 23 smaakstoffen die daarvoor in aanmerking komen en concludeerde dat zeven daarvan op verschillende manieren schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.
Lees meer op rivm.nl

PUUR rookvrij waarschuwt voor derdehands rook
Een nieuw onderdeel van de overheidscampagne ‘PUUR rookvrij’ heeft als doel rokende ouders te waarschuwen voor de gevaren van derdehands rook. Een documentaire van 5 minuten volgt twee gezinnen waarvan de ouders roken. Dat doen zij buiten, maar een experiment met een UV-gevoelige stof laat zien hoezeer de schadelijke stoffen die zij toch mee naar binnen nemen vervolgens in huis verspreid raken. Kinderarts Noor Rikkers-Mutsaerts van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis LUMC zegt in de film: “Als je buiten rookt, neem je dus die rook in een wolk mee. Dat ademen kinderen in, maar die rook zakt ook naar beneden en komt op alles terecht wat er maar is. Kinderen hebben daar vooral last van omdat die een relatief snelle ademhaling hebben en daardoor veel stoffen binnenkrijgen.”
Lees meer op rijksoverheid.nl
Zie ook de infographic over derdehands rook

Meerderheid Nederlanders wil uitbreiding rookverbod
Bijna twee derde (65 procent) van de niet-rokers is voorstander van een rookverbod op het terras. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 32.000 deelnemers van het Opiniepanel. In 2013 steunde nog maar ruim een kwart (28%) van alle deelnemers een rookverbod buiten. Nu is dat al 58%. Rokers zijn in grote meerderheid (84%) tegen een rookverbod op terrassen. Rokers zien ook niets in rookverboden in parken en op het strand.
Lees meer bij EenVandaag 

Kabinet moet in gesprek met gemeenten over rookpreventie
Een motie van Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) roept de regering op om in gesprek te gaan met de 69 gemeenten in Nederland die in het lokale preventieakkoord nog geen paragraaf hebben opgenomen met maatregelen die het roken moeten tegengaan. Het kabinet moet bevorderen dat zo’n paragraaf er alsnog komt. De motie werd met 120 stemmen aangenomen. Alleen PVV, FVD, Groep Van Haga en JA21 stemden tegen.
Zie tweedekamer.nl

tags:  smaakjesverbod | terrassen | derdehands rook | Preventieakkoord | smaakstoffen | rookpreventie | accijnsverhoging | rookprevalentie | rookverbod