line
nog altijd niet roken met kinderen-1

Overheid onbegrijpelijk laks over roken in auto met kinderen

vrijdag 23 juli 2021

Een rookverbod in de auto levert een grote bijdrage aan de bescherming van de gezondheid van kinderen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.  

Door de webredactie

“Het beschermen van kinderen tegen de schadelijke effecten van blootstelling aan tabaksrook is essentieel en het reguleren van roken in auto’s is belangrijk gezien de extreem hoge niveaus van gifstoffen.” Dat concluderen Anthony Laverty van de School of Public Health van het Imperial College London en kinderarts Jasper Been van het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum in hun onderzoek Protecting children from tobacco-related harm in private vehicles, gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert roken op openbare plekken te verbieden om de gezondheid van volwassenen en kinderen te beschermen en raadt zo’n verbod op acht verschillende soorten plekken aan, waaronder ook in het openbaar vervoer. Sommige landen, zoals Engeland en delen van Canada en Schotland, zijn verder gegaan dan dat en hebben ook een verbod op roken in de auto ingevoerd als er kinderen aan boord zijn, meldt Been in zijn onderzoek. “Dat soort wetgeving wordt gerechtvaardigd door de wens roken in de buurt van kinderen te denormaliseren en omdat kinderen in een afgesloten ruimte als een auto, blootstaan aan hoge concentraties gifstoffen, ook als het raam open is”, schrijven de onderzoekers.

Ook hier wordt met kinderen aan boord gerookt

Been citeert een onderzoek waaruit blijkt dat in zeven Europese steden roken aan boord van de auto in verschillende mate voorkomt. Het varieert van 6 procent in het Finse Tampere tot 43 procent in het Italiaanse Latina. Amersfoort is ook in die studie meegenomen. Daar werd in 15 procent van de autoritten met kinderen aan boord gerookt.

Uit een ander Europees onderzoek blijkt ook dat 90 procent van de rokers vóór een verbod op roken in de auto is als er kinderen meerijden. Desondanks is zo’n verbod maar in 15 landen wereldwijd ingevoerd.

Verbod leidt tot 31% reductie schadelijke stoffen

Hoewel er nog weinig onderzoek is gedaan naar de effecten van een rookverbod in auto’s op de gezondheid van kinderen, blijkt uit het onderzoek dat er sprake was van een reductie van 31 procent in de blootstelling aan giftige stoffen in tabaksrook. Ook nam het aantal jonge kinderen dat astmatische klachten had, na de invoering van het verbod af.

Been concludeert dat de invoering van antirookmaatregelen als een rookverbod in de auto als er kinderen aan boord zijn daarom versneld geïmplementeerd moeten worden om de gezondheid van kinderen beter te beschermen.

88% Nederlanders voor rookverbod in auto

In Nederland bleek uit onderzoek van Kantar in 2018 dat 88 procent van de bevolking voor de invoering van een rookverbod in de auto is. Desondanks blijkt de politiek er niet aan te willen beginnen, met als argument de moeilijke handhaving van een rookverbod in de auto, die door mensen als privédomein wordt gezien.

De Telegraaf maakte melding van Beens onderzoek en vroeg lezers via Facebook of ze voor een rookverbod aan boord van de auto met meerijdende kinderen zijn. Uit de reacties blijkt dat daar overwegend positief over wordt gedacht.

“Het is vreemd dat de politiek zich verschuilt achter de privésfeer en de handhaving, terwijl een grote meerderheid van de bevolking zo’n verbod wel ziet zitten”, schreef Frits van Dam in een opiniestuk op deze site. “Waar is men bang voor? Volksvertegenwoordigers zouden zich juist gesteund moeten voelen door de maatschappelijke opinie voor het invoeren van zo’n verbod. Ook al omdat kinderen en jongeren beschermd zouden moeten worden tegen de gevolgen van meeroken, dat ernstige nadelen kan hebben voor hun gezondheid (denk aan flinke astma-aanvallen, luchtweg- en oorinfecties en zelfs wiegendood).”

Daar komt bij dat alleen de normstellende werking van een verbod veel rokers zal doen besluiten niet meer te roken in een auto waarin kinderen meerijden. Dat is directe winst.

tags:  publieke opinie | antirookonderzoek | rookvrije generatie | jeugd | rookverbod | antirookbeleid