line

Ministers: WHO-verdrag niet overtreden

zaterdag 05 oktober 2013

De ministers van Economische Zaken, Financiën en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid hebben op 1 oktober op Kamervragen geantwoord dat zij zich keurig aan het tabaksontmoedigingsverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie houden.

In het artikel Den Haag en de tabak in Vrij Nederland van 10 augustus wordt geconstateerd dat de Nederlandse overheid het FCTC-verdrag van de WHO overschrijdt, door de tabaksbranche te laten meepraten op de betrokken ministeries.

Nederland tekende in 2005 met 167 andere landen het zogeheten FCTC-verdrag van Wereldgezondheidsorganisatie WHO, bedoeld om de tabaksconsumptie te ontmoedigen. In artikel 5.3 staat dat verdragspartijen verplicht zijn om bij het vaststellen en uitvoeren van hun nationale tabaksontmoedigingsbeleid, in overeenstemming met hun nationale recht, maatregelen te nemen om dit beleid te beschermen tegen commerciële en andere gevestigde belangen van de tabaksindustrie.

Volgens het bewuste artikel in Vrij Nederland wordt dit verdrag door de ministeries in Nederland met voeten getreden. Daarover zijn Kamervragen gesteld, zie onderaan dit artikel. De ministers van Economische Zaken, Financiën en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid hebben op 1 oktober echter verklaard dat zij zich keurig aan het verdrag houden. Klik hier om hun antwoorden te lezen.