line
rookstop registers-1

Hairwassers van Ik Stop Ermee begint eigen kwaliteitsregister

vrijdag 12 februari 2021

Aanbieder van rookstopcursussen Hugo Hairwassers staat niet in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Voor de meeste zorgverzekeraars is dat een voorwaarde voor vergoeding van de cursus. Als oplossing riep Hairwassers een eigen kwaliteitsregister in het leven.

Door Broer Scholtens en Frits van Dam

Stoppen-met-rokeninterventies worden sinds enige tijd onder bepaalde voorwaarden vergoed door de zorgverzekeraars. Therapeuten moeten dan wel geaccrediteerd zijn via een kwaliteitsregister zodat hun stoppen-met-rokencursussen vanuit het basispakket kunnen worden vergoed.

Nadat we op deze site de aandacht vestigden op vele misstanden in de wereld van rookstopcoaches, waar Reporter Radio een vervolg aan gaf, besloot staatssecretaris Blokhuis in te grijpen. Het gevolg was dat het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken (SMR), opgericht door verschillende verslavings- en beroepsinstanties en dat wordt erkend door de zorgverzekeraars, nu is ondergebracht bij KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg).

Een betrouwbaar kwaliteitsregister is nodig om het vele kaf van het koren te scheiden. Sommige zwakke broeders proberen hier onderuit te komen. Zo heeft Hugo Hairwassers, bedenker van de cursus Ik Stop Ermee, nu een eigen register opgericht met een naam die bijna identiek is aan die van het officiële register. Een nepregister dus.

Stoppen in 4 uur

Hairwassers’ nepregister is ondergebracht bij de Stichting Ik Stop Ermee. Onder deze titel verzorgt Hairwassers cursussen waaraan de opmerkelijke claim hangt dat na een cursus van vier uur er niet meer wordt gerookt. “Na één cursus stoppen met roken van 4 uur nooit meer zin in een sigaret”, is de belofte. Hairwassers en zijn werknemers trekken zo’n driemaal in de week het land in, naar Amersfoort, Den Haag, Utrecht of Amsterdam, tot Rijssen aan toe. Soms zijn de cursussen nu ook digitaal.

Zijn cursus heeft volgens Hairwassers, bestuurslid en tevens trainer van de stichting, “aantoonbaar verreweg het hoogste stoppercentage van Nederland”. Een bewering die hij echter niet kan staven met serieus onderzoek. De stichting claimt op haar Facebookpagina met trots dat de afgelopen tien jaar dankzij de cursus 100.000 rokers zijn gestopt, à raison van 100 euro de man.

Eigen kwaliteitsregister

Het nieuwste handigheidje van Hugo Hairwassers is dus een eigen kwaliteitsregister voor stoppen-met-rokencoaches die door Hairwassers ballotage zijn gekomen, een ballotage zonder transparante toelatingscriteria. Hairwassers en de coaches uit zijn team krijgen zelf namelijk geen vermelding in het reguliere coachregister, dat in 2011 is opgezet door het Partnership Stoppen met Roken, waarin alle beroepsorganisaties van professionals die belang hebben bij SMR-zorg, zoals verpleegkundigen, huisartsen en specialisten, zijn vertegenwoordigd. Het Partnership wordt ondersteund door het Trimbos-instituut, dat samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap de Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-rokenondersteuning opstelde. Geregistreerde coaches moeten zich aan deze richtlijn houden. Hun behandeling wordt door zorgverzekeraars vergoed uit het basispakket.

Vergelijkbare naam

Om verwarring te stichten heeft Hairwassers voor zijn eigen register een naam gekozen die nagenoeg identiek is aan het officiële Kwaliteitsregister Stoppen met Roken (SMR). De naam van het nepregister is kwaliteitsregisterSMR wat op de website ook voluit wordt geschreven als kwaliteitsregister Stoppen Met Roken. We lezen op deze site: “Het kwaliteitsregister maakt duidelijk welke professionals intensieve stoppen-met-rokeninterventies aanbieden waarvan bewezen is dat het werkt.”

Wanneer je nu bij Google ‘kwaliteitsregister stoppen met roken’ intikt, verschijnt het nepregister als eerste. Advertentie staat erbij; gekocht dus. Het officiële register staat bij Google als tweede vermeld. Hoewel het Partnership Stoppen met Roken en het Trimbos-instituut er niet veel klachten over krijgen, zo laten zij weten, zijn zij niet gelukkig met de verwarring die zo kan ontstaan en de mogelijkheid dat betrouwbare professionals zich inschrijven bij het nepregister zonder zich te realiseren dat dit niet het officiële, wel transparante Kwaliteitsregister is.

Hairwassers wast zijn handen in onschuld

Hairwassers ontkent iets inhoudelijks van doen te hebben met het nepregister. Dit lijkt een vreemd verhaal. De contactpersoon van het nepregister, zo blijkt uit de webgegevens, is nota bene zijn cursusstichting Ik Stop Ermee – lees Hugo Hairwassers. Hij was bovendien jaren geleden medeoprichter van het bedrijf dat houder is van het nepregister. Het is onduidelijk of Hairwassers daar nu nog wel of niet mee verbonden is. Op Hairwassers’ Linkedin-pagina was tot twee weken geleden te lezen dat hij nog bij dit bedrijf werkte. Maar eind januari, direct nadat TabakNee hem er vragen over had gesteld, verwijderde hij zijn Linkedin-pagina. Wat rest is de mededeling: This profile is not available. Ook heeft hij de beschuldiging op de website van zijn nepregister dat juist het KABIZ-register nep is, verwijderd.

Blufpoker

Volgens de website van het nepregister beheert de Stichting S.E. (Stop Ermee???, red.) het register en waarborgt deze de kwaliteit; in de stichting werken “diverse partijen samen die zich bezighouden met stoppen-met-roken in Nederland”. Dat lijkt blufpoker, nergens is te vinden welke partijen dit zijn.

De stichting is, stelt de website, sinds mei 2007 actief in de stoppen-met-rokenmarkt. Ook dit kan geen toeval zijn. Hairwassers beweegt zich sinds 2007 in het antirokencircuit. De ontwikkelingen rond het nepregister gaan razendsnel. Een dag nadat de webredactie het antwoordformulier op de website had opgestuurd, is het beheer van het nepregister overgegaan op de (nergens geregistreerde) Stichting V.R.E. Waar die afkorting voor staat? Geen idee.

Geen garantie

Hairwassers wilde ondanks herhaalde pogingen niet reageren op onze vragen, en het ingevulde aanvraagformulier op de website van het nepregister bleef onbeantwoord. De website Ik Stop Ermee meldt dat deze stichting ‘in alle Kwaliteitsregisters’ staat en dat zorgverzekeraars ‘in principe wel’ de cursus vergoeden. Maar garanderen dat ze dat ook doen, kan Ik Stop Ermee niet, staat erbij.

tags:  rookstophulp | kwakzalverij | Kwaliteitsregister | rookstopcoaches | stoppen met roken