line

Kamervragen over e-sigaret

donderdag 12 september 2013

Er zijn sterke aanwijzingen dat de e-sigaret bedoeld is als opstapje naar de echte sigaret. Het SP-Kamerlid Henk van Gerven stelde op 10 september Kamervragen over reclame voor de 'opstap-sigaret'.

Schriftelijke vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over reclame voor e-sigaretten

1

Hoe beoordeelt u de reclame van Flavor Vapes waarin een moeder rook bewust uitblaast in een kinderwagen? (1)

2

Deelt u onze visie dat deze reclame de indruk wekt dat roken boven een kinderwagen normaal en aanvaardbaar is? Wat is uw oordeel hierover?

3

Vindt u het aanvaardbaar dat mensen door middel van marketing aangezet worden tot het gebruik van de e-sigaret? Kunt u uw antwoord toelichten?

4

Deelt u onze vrees dat jongeren die beginnen met het roken van de e-sigaret gemakkelijker de overstap maken naar het roken van tabak? Kunt u uw antwoord toelichten?

5

Deelt u onze visie dat marketing voor e-sigaretten per direct uitgebannen zou moeten worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen we een dergelijk verbod verwachten?

6

Deelt u onze visie dat de e-sigaret enkel zou moeten dienen als hulpmiddel om te stoppen met roken als het als medicijn is geregistreerd en op indicatie wordt voorgeschreven? Is dat voor u reden om de verkoop te beperken tot apothekers? Kunt u uw antwoord toelichten? (2)

8

Bent u nog steeds van mening dat de e-sigaret onder de geneesmiddelenwet zou moeten vallen? Wat gaat u ondernemen om dat alsnog te realiseren? (3) (4)

9

Wilt u de vragen beantwoorden voor de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel 33590 over de verkoop van tabaksproducten?

1) KWF valt over commercial e-sigaret Flavor Vapes, 4 september 2013.

2) Het 'nieuwe roken' net zo effectief als nicotinepleister, 9 september 2013, zie dit artikel in Trouw.

3) Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 32793-10, 23 december 2011.

4) Handel in e-sigaret toch toegestaan, 14 maart 2012, zie dit artikel