line
geen goed idee-1-1

Trimbos komt met feiten: ‘E-sigaretten schadelijker dan gedacht’

woensdag 13 mei 2020

In een nieuwe factsheet over e-sigaretten concludeert het Trimbos-instituut dat deze nicotineproducten minder veilig zijn dan eerder werd gedacht en adviseert het de overheid om het gebruik ervan te ontmoedigen. Staatssecretaris Blokhuis neemt het advies ter harte: “Een rookvrije generatie moet ook een e-sigaretvrije generatie zijn.”

Door de webredactie

“De e-sigaret is schadelijker dan werd gedacht,” schrijft het Trimbos-instituut op zijn website. “3,1% van de Nederlandse volwassenen gebruikt de e-sigaret (wel eens). Voor scholieren zijn er aanwijzingen dat het relatief goedkope ‘dampen’ een eerste stap is naar het roken van sigaretten.” Het Trimbos-instituut concludeert dit in de Factsheet elektronische sigaretten.

Volwassen e-sigaretgebruikers zeggen dat ze de e-sigaret overwegend gebruiken als ondersteuning bij het stoppen met roken, “hoewel bijna driekwart aangaf daarnaast ook (nog) tabakssigaretten te roken.” Dat duale gebruik is bewezen slechter voor de gezondheid dan alleen het roken van normale sigaretten. E-sigaretten zijn makkelijk verkrijgbaar en relatief goedkoop. Daardoor is het makkelijk voor jongeren om ermee te experimenteren. “Jongeren vinden vooral de vele smaakjes – zoals bijvoorbeeld mojito en kaneel – aantrekkelijk,” schrijft het Trimbos-instituut.

Ontmoediging en beperking

“Jaarlijks overlijden zo’n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken,” reageren Gezondheidsfondsen voor Zorgvrij en zorgprofessionals in een gemeenschappelijk persbericht naar aanleiding van het uitkomen van de factsheet. “En wekelijks raken honderden kinderen verslaafd. Daarom zetten we ons gezamenlijk in voor een Rookvrije Generatie. Kinderen moeten beschermd worden tegen producten die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid en ook nog eens heel verslavend. E-sigaretten, of alternatieve vormen van roken, passen niet bij een Rookvrije Generatie. Daarom roepen wij de overheid op om zo snel mogelijk maatregelen te nemen en de e-sigaret op dezelfde manier te reguleren als de traditionele sigaret. Concreet betekent dit een pleidooi voor een verbod op smaakjes die aantrekkelijk zijn voor jongeren, verhogen van de prijs en het invoeren van neutrale verpakkingen.”

Ook het Trimbos-instituut adviseert in de conclusie van zijn factsheet: “Uitgaande van het voorzorgsprincipe is de Nederlandse volksgezondheid het meest gebaat bij ontmoediging van de e-sigaret en het beperken van het gebruik tot de groep rokers die het echt niet lukt om te stoppen met roken met bewezen effectieve hulpmiddelen.”

Wettelijke maatregelen

Het lijkt erop dat Staatssecretaris Blokhuis de adviezen ter harte neemt. In een brief die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, schrijft hij dat de factsheet van het Trimbos-insituut zijn visie en die van alle maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de Preventieakkoord-afspraken om roken terug te dringen, bevestigt. Hij stelt “dat een rookvrije generatie ook een e-sigaretvrije generatie moet zijn”. Blokhuis heeft daarom al een serie maatregelen ingezet om het gebruik van de e-sigaret te ontmoedigen “en met dat uitgangspunt wettelijk zo veel mogelijk onder hetzelfde regime te brengen als gewone sigaretten.”

Daarbij vraagt hij zich af of de nieuwste inzichten van het Trimbos – over onder andere schadelijkheid, aantrekkelijkheid voor jongeren en het voorzorgsprincipe – of “aanvullende (wettelijke) maatregelen overwogen dienen te worden”. Hij zal daar in een voortgangsreportage op terugkomen.

tags:  stoppen met roken | Trimbos | gezondheidsschade | jongeren | e-sigaret