line
doelstelling who niet gehaald

Net als de meeste landen haalt ook Nederland WHO-doelstelling 30% minder rokers in 2025 niet

vrijdag 14 februari 2020

Uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat de doelstelling van 30 procent minder rokers in 2025 vergeleken met 2010 niet gehaald gaat worden. Ook Nederland hoort bij de landen die het niet gaan halen.

Door de webredactie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een nieuw rapport uitgebracht waarin is onderzocht of de doelstelling gehaald gaat worden om in 2025 wereldwijd 30 procent minder rokers te hebben in vergelijking tot 2010. Uit het rapport blijkt dat op dit moment slechts 32 landen op weg zijn om die target te halen. Van die 32 zijn er zes landen Europees. Welke landen dat precies zijn wordt niet gespecifieerd.

Doelstelling

Wereldwijd roken er 1,3 miljard mensen (22,8 procent van de wereldbevolking). Ieder jaar gaan er nog altijd 8 miljoen mensen dood aan de gevolgen van tabaksgebruik. In 2013 werd het WHO Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Disease 2013-2020 gelanceerd. Daarin is het doel van 30 procent minder tabaksgebruik in het jaar 2025 ten opzichte van het jaar 2010 opgenomen, zodat er wereldwijd minder mensen dood gaan aan hun nicotineverslaving. Landen konden zelf beslissen welke maatregelen ze zouden nemen om dat target te halen.

Omslagpunt mannen

Onder mannen wordt wereldwijd veel meer gerookt dan door vrouwen. Ruim vier keer zoveel mannen roken als vrouwen, 37,5 procent ten opzichte van 8 procent. Uit dit nieuwe WHO-rapport blijkt wel dat er voor het eerst sprake is van een teruglopend aantal rokende mannen. Het aantal rokende vrouwen neemt ook verder af.
In Europa roken zo’n 186 miljoen mensen. Daarmee rookt 26 procent van de Europese bevolking, meer dan het wereldwijde gemiddelde van 22,8 procent.

Nederland

In Nederland rookte volgens het WHO-rapport in 2010 26,2 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder. Volgens de (Nederlandse) trendverwachting is dat in 2025 19,4 procent. Dat zou een afname van zo’n 26 procent betekenen, waarmee Nederland de 30 procent-target dus niet haalt.
Staatssecretaris Blokhuis heeft eind 2018 wel een Nationaal Preventieakkoord gelanceerd waarin antirookmaatregelen zijn opgenomen die er onder meer voor moeten zorgen dat in 2040 slechts 5 procent van de volwassenen nog rookt en er een rookvrije generatie zal zijn, dat wil zeggen dat jongeren helemaal niet meer roken.

De WHO adviseert landen die een reductie van het aantal rokers met 30 procent niet halen om de antirookmaatregelen die in het internationale FCTC-verdrag van de WHO zijn afgesproken verder te implementeren in eigen wetgeving. Nederland heeft dat verdrag in 2005 geratificeerd.

tags:  FCTC-verdrag | Preventieakkoord | stoppen met roken | rookvrije generatie | WHO