line
jti spreekt met dubbele tong-1

Japan Tobacco International roeit al zalvend hele volksstammen uit

donderdag 02 januari 2020

OPINIE
Japan Tobacco International laat op zijn website weten dat het het beste voorheeft met de mensheid en dat het mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan. Tegelijkertijd brengt het bedrijf een product aan de man dat miljoenen gebruikers doodt.

Door webredactie

Op de website van Japan Tobacco International (JTI), een van de grootste tabaksmultinationals ter wereld, is een stuk geplaatst waarin de tabaksfabrikant ingaat op zijn bedrijfsethiek. De productie van de tabak van JTI vindt over de hele wereld plaats, zo ook in landen “waar mensenrechten mogelijk geschonden worden”, aldus JTI. “Het is daarom belangrijk dat we deze risico’s proberen te verkleinen en de mensenrechten te respecteren.” JTI wil daarom bijdragen aan het uitwissen van kinderarbeid, discriminatie op de werkvloer en andere ongelijkheid “waar we het ook maar tegenkomen”.

JTI haalt daarna de ene na de andere internationale richtlijn aan waar de tabaksfabrikant aan zal voldoen. “Het betekent dat we alles zullen vermijden dat inbreuk doet op de rechten van anderen (...). We hebben niet alleen de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren, maar moeten hier ook voor strijden en ze verbeteren in alle gebieden waar we werken.” JTI heeft er ook nog wat foto’s van blije werknemers in derdewereldlanden bij geplaatst.

Kinderarbeid

Een dossier in het Britse blad Geographical legde in mei 2019 nog bloot dat er tientallen miljoenen kinderen op tabaksplantages werken. JTI zegt daar nu actie tegen te willen ondernemen. Tabaksboeren krijgen zo weinig voor hun tabak dat ze nauwelijks anders kunnen dan hun kinderen de plantages op te sturen, blijkt uit het dossier. Onduidelijk is of JTI deze boeren ook daadwerkelijk meer gaat betalen, zodat ze hun kinderen niet meer de tabaksvelden op hoeven te sturen.

Tegen The Guardian zei JTI in 2018 (samen met collega British American Tobacco) dat 13- tot 15-jarigen best licht werk op de tabaksplantages kunnen uitvoeren als dat de gezondheid of de ontwikkeling niet in de weg staat. Maar gezondheidsexperts zeggen dat jongeren onder de 18 helemaal niet op tabaksplantages moeten werken. Het onbeschermd hanteren van tabaksbladeren kan voor een nicotinevergiftiging (groene tabaksziekte) zorgen. Deze jongeren lopen dus per definitie een (gezondheids)risico.

Mensenrechten

Hoewel het natuurlijk altijd aan te bevelen is dat een bedrijf de mensenrechten respecteert, lijkt JTI nu vooral goede sier te willen maken met allerlei voornemens, maar te vergeten dat als er één bedrijf is dat per definitie de mensenrechten schendt, dat een tabaksfabrikant is. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens begint artikel 25 met: “Eenieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin.”

Als iets inbreuk maakt op de gezondheid en het welzijn is dat het roken van zeer verslavende tabaksproducten. Deze producten zijn door de industrie met allerlei toevoegingen bewust zo verslavend gemaakt. Wie eraan begint heeft grote kans verslaafd te raken en vroegtijdig te overlijden aan de gevolgen van het inhaleren van de giftige rook. Jaarlijks overlijden er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wereldwijd nog altijd 8 miljoen mensen aan de gevolgen van roken.

Ontwikkelingslanden

De tabaksindustrie heeft zich de laatste jaren juist op ontwikkelingslanden gestort om meer mensen aan het roken te krijgen. Daar zijn nog niet zulke strenge antirookmaatregelen ingevoerd en heeft de machtige lobby van de miljardenindustrie bovendien relatief veel invloed op de regeringen, waardoor die maatregelen zo lang mogelijk uitblijven.

Als JTI echt de mensenrechten wil bevorderen, moet het stoppen met de productie en verkoop van zijn producten. Dan zou het recht op een goede gezondheid pas echt prevaleren boven het zakenrecht: namelijk een zo hoog mogelijke opbrengst per aandeel ten koste van de longen van anderen.

tags:  slavernij | tabaksziekte | mensenrechten | JTI | kinderarbeid