line
peuken grootste vervuiler-1

Filtersigaretten vervuilen niet alleen de longen maar ook het milieu

maandag 04 november 2019

Nummer 1 plasticvervuiler is de sigarettenpeuk. Door een verbod op de filtersigaret zou de vervuiling enorm tegengegaan kunnen worden. 

Door de webredactie 

“Sigarettenfilters zijn de dodelijkste leugen in de geschiedenis van de menselijke beschaving. Ze worden op sigaretten geplaatst om mensen om de tuin te leiden en te kunnen besparen op de kosten van tabak. Ze filteren helemaal niet. In de Verenigde Staten sterven ieder jaar 400.000 mensen aan sigaretten en bijna al die sigaretten hebben filters,” zegt Stanford-professor Robert Proctor in het artikel ‘Who made the cigarette filter’ in The New York Times Magazine. Proctor wil ermee zeggen dat filters de suggestie wekken dat er minder schadelijke stoffen binnenkomen, maar desalniettemin overlijden er gigantische aantallen mensen aan de gevolgen van het roken van een filtersigaret. Het artikel wordt geciteerd in het BMJ-opiniestuk ‘No more butts’.

Celluloseacetaat

Sigarettenfilters bestaan voor het overgrote deel uit celluloseacetaat, een plastic. De tabaksindustrie deed voorkomen alsof de filters ervoor zorgden dat het roken van sigaretten daardoor minder schadelijk zouden zijn. Ze gebruikten het als een marketingtool om sigaretten aan de man te kunnen blijven nadat in de jaren 50 duidelijk werd dat roken voor dodelijke kankers kon zorgen. “Inmiddels weten we dat dit een fabel is geweest om sigaretten te kunnen blijven verkopen,” schrijven de onderzoekers. Het is duidelijk dat filters een averechts effect hebben, ze veroorzaken meer in plaats van minder longkanker.

Peuken

De onderzoekers merken op dat er nog een ander negatief bijeffect is van de filters: ze belanden als peuken op de grond. Volgens National Geographic worden er jaarlijks over de hele wereld 4,5 biljoen peuken weggegooid, waarmee ze de grootste plasticvervuiler zijn.
Vorige week kwam uitvinder Boyan Slat nog in het nieuws omdat hij niet alleen het plastic in de oceanen wil opruimen, maar ook in rivieren. Het zou uiteraard ook schelen als er überhaupt minder plasticafval de wereld in werd geholpen. De sigarettenfilter is daar een goed voorbeeld van.

Eenmalig gebruik

De onderzoekers in het BMJ-artikel spreken hun verbazing uit over het feit dat er nu wereldwijde ophef is over de vervuiling door plastic, maar dat er weinig aandacht uitgaat naar het sigarettenfilter. Zo is er niets over sigarettenfilters terug te vinden in de in mei gepubliceerde nieuwe Europese regels om het gebruik van plastics voor eenmalig gebruik (denk aan vorken, messen, rietjes etc.) tegen te gaan.

Eind aan de tabaksepidemie

Het BMJ-stuk stelt dat een verbod op filtersigaretten een enorme winst zal zijn voor het milieu: “Als het ons niet lukt om iets tegen de biljoenen peuken te doen die jaarlijks over de hele wereld in het afval belanden, ondermijnen we alle andere maatregelen die worden genomen om plasticafval tegen te gaan én lopen we bovendien een mogelijkheid mis om een einde te maken aan de mondiale tabaksepidemie.”

tags:  plastic | sigarettenfilters | sjoemelsigaret | tabaksdoden | longkanker