line
tabak vs luchtvervuiling-1

Waarom luchtvervuiling niet ‘het nieuwe roken’ is

woensdag 23 oktober 2019

Hoewel het inademen van luchtvervuiling regelmatig met de problematiek rond tabak wordt vergeleken, blijkt uit een nieuw onderzoek gepubliceerd in Tobacco Control dat die vergelijking niet helemaal opgaat.

Door de webredactie

“De wereld heeft tabak overwonnen. Nu moeten we hetzelfde doen met het ‘nieuwe roken’ – de giftige lucht die miljarden mensen dagelijks inademen.” Dat zei dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), tijdens de eerste Global Conference on Air Polution and Health te Genève in november 2018. Hij voegde daaraan toe: “Nu roken wereldwijd wordt teruggedrongen, veroorzaakt luchtvervuiling jaarlijks meer doden dan tabak.”
Maar een groep onderzoekers, aangevoerd door Wayne Gao van de Taipei Medical University, stelt dat die uitspraak niet klopt. Hun onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Tobacco Control.

Bedenkingen

“De suggestie dat de wereld tabak heeft overwonnen en het aanduiden van luchtvervuiling als ‘het nieuwe roken’ roepen een aantal bedenkingen op,” schrijven de onderzoekers. Ze gebruikten de online visualisatie-tool Global Burden of Disease and Injuries Study (GBD) om de ziektelast en de aan tabaksgebruik dan wel luchtvervuiling toegeschreven doden te kunnen vergelijken. Ze keken daarbij naar de jaren 1990 tot 2017. Wat hen opviel was dat de ziektelast ten gevolge van luchtvervuiling door de jaren heen veel sneller is afgenomen dan die van tabaksgebruik.
“Ook concluderen we dat de wereld tabak nog lang niet overwonnen heeft,” schrijven de onderzoekers. “Bovendien klopt de suggestie niet dat het inademen van luchtvervuiling even slecht is als het inademen van tabaksrook.”

Chronisch tekort aan fondsen

De onderzoekers laten zien dat landen als China, India en Indonesië, waar de meeste mensen roken, juist veel moeite hebben om de rookepidemie terug te dringen. Het lukt hen maar moeilijk om maatregelen te nemen en te handhaven die de enorme verkoop van sigaretten terug kunnen dringen.
“De afdeling die zich bij de WHO op tabaksontmoediging toelegt heeft een chronisch tekort aan fondsen,” schrijven de onderzoekers. “Het zou desastreus zijn als de WHO haar aandacht hiervan af zou halen en verlegt naar een ander vlak.”
Roken veroorzaakt namelijk meer doden dan luchtvervuiling. Het aantal sterfgevallen ten gevolge van het inademen van luchtvervuiling was in 2017 2,94 miljoen. Voor tabak was dat met 8,3 miljoen doden (meeroken meegerekend) bijna drie keer zoveel.

Gemiddelden

Rokers sterven gemiddeld tien jaar eerder dan niet-rokers. Mensen die de lucht inademen in een mild tot gemiddeld vervuilde stedelijke omgeving sterven respectievelijk 0,8 tot 1,6 jaar eerder dan mensen die schone lucht inademen.
Ook zijn de maatregelen die tussen 1990 en 2017 zijn genomen om luchtvervuiling tegen te gaan, veel effectiever gebleken dan de maatregelen om tabak de wereld uit te helpen.
Hoewel luchtvervuiling ook een belangrijk onderwerp is, doe je de problematiek rond tabak tekort door het met roken te vergelijken, stellen de onderzoekers. Gao en zijn collega’s: “Het is belangrijk dat het bestrijden van luchtvervuiling, de bestrijding van tabak niet ondermijnt.”

tags:  luchtvervuiling | derdehands rook | tabaksdoden | WHO | tabaksbeleid