line
kids mogen van-blokhuis ecig bestellen-1

Blokhuis geeft e-sigaretten voorlopig vrij spel

dinsdag 22 oktober 2019

Komt er een verbod op lekkere smaakjes in e-sigaretten en een sluitend leeftijdscontrolesysteem bij de verkoop van dit nicotineproduct? Voorlopig niet, blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Blokhuis op Kamervragen.

Door de webredactie

“In het streven naar een rookvrije generatie is geen plek voor de e-sigaret.” Dat is nog eens klare taal van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Maar daadkracht blijft uit, zo blijkt uit zijn antwoorden (17 oktober) op Kamervragen van SP-Kamerlid Henk van Gerven.
Van Gerven voelde Blokhuis aan de tand naar aanleiding van twee artikelen op TabakNee. ‘E-sigaretten puur natuur? Misleidende reclame maakt neutrale verpakking noodzakelijk’ en: ‘De elektrische wegwerppeuk: nieuw gevaar voor longen en milieu’. 
Wat onthulde TabakNee? Tieners kunnen via Nederlandse webshops e-sigaretten aanschaffen, zonder dat er op hun leeftijd wordt gecontroleerd - e-sigaretten die er hip uitzien en lekkere smaakjes bevatten. Dankzij misleidende reclame – het zou om ‘ecologische’ producten gaan - kunnen zij concluderen dat het om een gezond product zou gaan, terwijl uit steeds meer onderzoek blijkt dat het Nieuwe Roken verre van onschadelijk is en de gevolgen op lange termijn nog niet bekend zijn.

Waarom niet eerder?

Steeds meer scholieren proberen een elektronische sigaret of shisha-pen uit. Blokhuis noemt dit desgevraagd “een zeer verontrustende ontwikkeling”. Daarom zijn er maatregelen genomen, zoals neutrale verpakkingen en het uitstalverbod. Maar die worden pas in 2022 van kracht. Waarom niet eerder, vraagt Van Gerven. Hij refereert aan de Verenigde Staten, waar een nicotine-epidemie onder tieners is uitgebroken, vanwege e-sigaret Juul. Blokhuis ziet echter geen noodzaak de termijn te vervroegen en licht dit niet verder toe.

Testkoopmethode

Wie een e-sigaret wil aanschaffen, moet 18 jaar of ouder zijn. Webshops controleren dit niet. Je hoeft alleen maar aan te vinken dat je 18 jaar of ouder bent en de volgende dag ligt er zonder enige controle een envelop met inhoud in je brievenbus. Dat is in strijd met het Tabaks- en rookwarenbesluit: “Een detaillist die een tabaksproduct of aanverwant product aanbiedt voor binnenlandse verkoop op afstand hanteert een leeftijdsverificatiesysteem dat op het tijdstip van de verkoop vaststelt dat de consument de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.” Dat verplichte leeftijdsverificatiesysteem stelt dus niets voor.
Van Gerven: “Wat bent u van plan hieraan te gaan doen?”
Blokhuis: “Het toezicht op de naleving van de leeftijdsverificatie is complex, omdat voor het constateren van een overtreding een testkoop uitgevoerd moet worden. De NVWA is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een testkoopmethode met 17-jarigen.” Een testkoopmethode, die bovendien nog ontwikkeld moet worden, daar moeten we het voorlopig mee doen.

Zoete smaakjes

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat tieners de e-sigaret aantrekkelijk vinden vanwege de fruitige en zoete smaakjes. Om die reden stelden de Amerikaanse staten Michigan en New York een verbod in op smaakstoffen in e-sigaretten, meldde NRC op 20 september. Reinskje Talhout, tabaksonderzoeker bij het RIVM, lichtte toe dat een smaakjesverbod echt wel wat zou doen, omdat de variëteit in smaken op nummer één staat in het rijtje factoren dat de aantrekkelijkheid voor jongeren bepaalt. Blokhuis gaat de smaakjes niet verbieden, maar wijst erop dat dit wel kan, want “er is een mogelijkheid opgenomen in de Tabaksproductenrichtlijn om smaken voor de e-sigaret op nationaal niveau te verbieden. Alleen Hongarije heeft hiervan gebruik gemaakt.”

Misleidende reclame

TabakNee constateerde dat e-sigaretten als een soort ecologisch product worden gepromoot. Meloenen, aardbeien tot en met een pinguïn komen voorbij om deze nieuwe vorm van nicotineverslaving aan de man/vrouw te brengen. Van Gerven vraagt of deze misleidende reclame is toegestaan. Absoluut niet, antwoordt Blokhuis. En: “De NVWA houdt hier toezicht op”.
Vertrouw op de NVWA, dat zegt Blokhuis wel vaker in zijn antwoorden – een vrome wens, want onze nationale waakhond is zwaar onderbezet. Blokhuis heeft nóg een argument achter de hand: de misleidende reclame is opgelost in 2022, als de e-sigaret in neutrale pakjes moet en onder het uitstalverbod (ook in webshops) valt. Met andere woorden, nog even geduld s.v.p.

Wegwerpbare sigaret niet verboden

Andere vragen gingen over de wegwerpbare e-sigaret, zoals de Fling. Die bestel je (zonder adequate leeftijdscontrole), kun je meteen opsteken en na gebruik weggooien. Zo’n kant en klare e-sigaret – een wel heel laagdrempelig nicotineproduct - is die wel toegestaan in Nederland? Jazeker, antwoordt de staatssecretaris. “E-sigaretten moeten voldoen aan de Tabaks- en rookwarenregelgeving, en moeten minstens zes maanden voorafgaand aan het op de markt brengen worden aangemeld in het ‘Common Entry Gate Systeem’. Dit betekent dat producenten en importeurs van tabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen de belangrijkste gegevens over hun producten indienen bij de autoriteiten in de EU-landen waar ze deze willen verkopen.”
De Fling-distributeur beweerde dat hij die procedure heeft gevolgd, maar wij konden dat niet checken en de NVWA kon ons niet helpen. We zaten bij het verkeerde loket, blijkt nu. “Voor Nederland beheert het RIVM dit systeem.”

E-afval

Waar moet je een wegwerpbare e-sigaret weggooien? TabakNee ontdekte dat Albert Heijn ’m liever niet in een van hun afvalbakken wenst. De Fling-distributeur op zijn beurt gaf geen antwoord op onze vraag. Het afval van de e-sigaret is “een grijs gebied”, zegt professor Yogi Hendlin van de universiteit van Californië in een recent artikel in National GeographicDankzij de mix van elektronische componenten en chemische stoffen waaronder nicotine “worden e-sigaretten niet alleen als gevaarlijk afval maar ook als e-afval beschouwd,” aldus Hendlin. “Er is hier nog geen regelgeving over.”
Klopt het dat er nog geen regelgeving over bestaat en wat gaat Blokhuis hieraan doen? Blokhuis: “Een e-sigaret die door een consument wordt afgedankt valt binnen de reikwijdte van de Nederlandse regelgeving voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten en dient te worden beschouwd als e-afval. […] Een sluitende inzamel- en verwerkingsketen voor afgedankte e-sigaretten is dus beschikbaar.”
Eén dag na dit antwoord, op 18 oktober, maakt de website Afvalonline de nieuwe regelgeving bekend: e-sigaretten moeten in de bakken voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Dat zet te denken, aangezien er, zoals gezegd, ook chemische stoffen als nicotine in het afval van de e-sigaretten zitten.

Waarom geen gezondheidswaarschuwingen?

Uit onder andere Amerikaans onderzoek blijkt dat jongeren die e-sigaretten gaan gebruiken, eerder hun eerste traditionele sigaret opsteken dan niet-gebruikers. Daarnaast worden er steeds meer gezondheidsrisico’s bekend. Van Gerven vraagt Blokhuis of het niet opvallend is dat de gezondheidswaarschuwingen op e-sigaretten beperkt blijven tot “dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers”. Waarom staan er niet méér waarschuwingen op? Blokhuis verwijst naar de Europese Commissie, die op dit moment onderzoek laat uitvoeren naar de schadelijkheid van de e-sigaret. “Dit onderzoek zal eind 2020 worden opgeleverd. Mochten de uitkomsten leiden tot uitbreiding van de maatregelen op het gebied van de e-sigaret, dan zal dit worden meegenomen in de evaluatie van de Tabaksproductenrichtlijn die in 2021 zal plaatsvinden.”

Wacht eens even... in 2021? Dat is vlak voor 2022, wanneer de e-sigaret in neutrale pakjes moet en niet meer uitgestald mag worden.
Al met al zou je kunnen zeggen dat het staatssecretaris Blokhuis aan urgentie ontbreekt: we wachten rustig af totdat in 2022 de e-sigaret aan banden wordt gelegd. Tot die tijd kunnen tieners ongehinderd met dit nieuwe nicotineproduct experimenteren en kan er een nieuwe generatie van verslaafden ontstaan. Blokhuis persoonlijk had waarschijnlijk liever ingegrepen.

Kamervragen en antwoorden

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over misleidende reclame van e-sigaretten (2019Z15772)

1. Wat is uw reactie op het nieuwsbericht ‘E-sigaretten puur natuur? Misleidende reclame maakt neutrale verpakking noodzakelijk’?

1. Ik heb het artikel gelezen en vind het zorgelijk dat producten die schadelijk zijn op een dergelijke manier worden aangeprezen.

2. Onderschrijft u de conclusies uit een Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat sigaretten als minder schadelijk worden beschouwd wanneer deze als ‘milieuvriendelijk’ en ‘natuurlijk’ worden geframed?

2. Ik kan mij voorstellen dat deze positieve termen kunnen leiden tot een onterecht positief beeld van het product. Op grond van de Tabaksproductenrichtlijn mogen verpakkingen van tabaksproducten geen enkel element of kenmerk bevatten dat de suggestie wekt dat een bepaald tabaksproduct biologisch beter afbreekbaar is of andere milieuvoordelen heeft. De NVWA houdt hier toezicht op. Wanneer de neutrale verpakking van tabaksproducten en e-sigaretten in 2022 worden ingevoerd, is het helemaal niet meer toegestaan om termen op de verpakking te plaatsen.

3. Wat vindt u in het licht van bovengenoemd Amerikaans onderzoek dat vapeshop Mr Joy – in Nederland een van de grote importeurs en verkopers van e-sigaretten- in zijn online-shop reclame maakt voor e-sigaretten, vloeistoffen en bijbehorende accessoires met plaatjes die een gezonde leefstijl suggereren, reclame die op grond van de Tabaks- en rookwarenwet is verboden?

3. De NVWA houdt toezicht op het reclameverbod, ook van online verkooppunten, en treedt op als overtredingen worden geconstateerd. Daarnaast werk ik aan een pakket van maatregelen dat de aantrekkelijkheid van dampwaren verder moet terugdringen. Zo zal het met de inwerkingtreding van het uitstalverbod ook verboden worden dampwaren in online verkooppunten af te beelden.

4. Bent u bekend met de risico’s van e-sigaretten, zoals deze in genoemd nieuwsbericht worden vermeld? Bent u het ermee eens dat de plaatjes die een gezonde leefstijl suggereren niet alleen verboden maar ook ronduit misleidend zijn? Wat bent u van plan hiertegen te doen?

4. Ik ben bekend met de risico’s van e-sigaretten, het RIVM heeft hier in 2015 onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat de e-sigaret voor een individuele gebruiker minder ongezond is dan een reguliere sigaret, maar dat het gebruik van de e-sigaret wel degelijk schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid. In het plenaire debat over de maatregelen uit het preventieakkoord heb ik toegezegd opnieuw de schadelijkheid van de e-sigaret te laten onderzoeken. Ik heb het Trimbos gevraagd om een recente stand van zaken van de wetenschap te geven over onder meer de schadelijkheid van de elektronische sigaret. Dit onderzoek zal ik voor het einde van het jaar met uw Kamer delen. Daarnaast vindt er op dit moment ook onderzoek door het Trimbos en het RIVM plaats naar de berichtgeving vanuit de Verenigde Staten over een mogelijk verband tussen ernstige longklachten en het dampen van e-liquids. Klachten van de patiënten zijn zo ernstig dat ziekenhuisopname, en soms ook beademing nodig is. De onderzoeksinstituten van de Amerikaanse federale overheid onderzoeken momenteel e-liquids van patiënten met ernstige klachten. Het RIVM heeft contact met de Amerikaanse onderzoekers. De Nederlandse (long)artsen zijn alert op signalen van gevallen van ernstige gezondheidsklachten in Nederland en hebben enkele gevallen gemeld. De artsen onderzoeken momenteel het verband met e-liquids en vergelijken het klinisch beeld van de patiënten met die in de VS. Er is een netwerk ingericht dat momenteel signalen over ernstige gezondheidsklachten door e-sigaretten in Nederland verzamelt. Op deze manier kunnen signalen over klachten zoals die in de VS goed opgepikt worden. Indien er meer concrete informatie bekend is over de oorzaak van de klachten onder Amerikaanse patiënten over en of dit overeenkomt met de Nederlandse signalen zal ik uw Kamer hierover informeren. Reclame maken voor de e-sigaret is alleen binnen speciaalzaken toegestaan, en daarbuiten niet. De NVWA houdt hier toezicht op.

5. Wat is uw mening over het onderzoek van het Trimbos-instituut waaruit blijkt dat in 2017 méér scholieren van 12 tot en met 16 jaar wel eens een elektronische sigaret of shisha-pen hebben gebruikt (28%) dan een gewone sigaret (17%) en dat onder de 16-jarigen 36% al ervaring heeft met de e-sigaret?

5. Ik vind het een zeer verontrustende ontwikkeling dat zoveel jongeren een e-sigaret of sisha-pen uitproberen. Dit is de reden waarom in het Nationaal Preventieakkoord is besloten een aantal maatregelen te treffen om het gebruik en de zichtbaarheid van de e-sigaret te verminderen, zoals onder andere de uitbreiding van het rookverbod met de e-sigaret, neutrale verpakkingen en het uitstalverbod. In het streven naar een rookvrije generatie is namelijk geen plek voor de e-sigaret.

6. Wat vindt u van het feit dat de door TabakNee.nl onderzochte webshop die e-sigaretten verkoopt geen systeem heeft waarmee de leeftijd van de klant gecontroleerd kan worden terwijl dit wettelijk verplicht is? Wat bent u van plan hieraan te gaan doen?

7. Klopt het volgens u dat niet alleen Mr Joy, maar meerdere online-webshops van e-sigaretten niet checken of een koper 18 jaar of ouder is, zoals tijdens het onderzoek van TabakNee.nl is gesignaleerd? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?

6. en 7. Het tabaks- en rookwarenbesluit, Artikel 5.6, tweede lid stelt: “Een detaillist die een tabaksproduct of aanverwant product aanbiedt voor binnenlandse verkoop op afstand hanteert een leeftijdsverificatiesysteem dat op het tijdstip van de verkoop vaststelt dat de consument de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.” Veel websites maken gebruik van een leeftijdsvraag om op de website te komen. Het toezicht op de naleving van de leeftijdsverificatie is complex, omdat voor het constateren van een overtreding een testkoop uitgevoerd moet worden. De NVWA is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een testkoopmethode met 17-jarigen. Ik zal uw Kamer hier voor het einde van het einde van het jaar over informeren.

8. Bent u, gezien de toename in het gebruik van de e-sigaret onder jongeren en de wijze waarop de e-sigaret gepromoot wordt in aantrekkelijke verpakkingen, het eens met Stichting Rookpreventie Jeugd dat niet alleen voor gewone sigaretten, maar ook voor de e-sigaret een neutrale verpakking noodzakelijk is?

8. Ik ben het met Stichting Rookpreventie Jeugd eens dat ook voor e-sigaretten neutrale verpakkingen moeten worden ingevoerd. Daarom is in het preventieakkoord opgenomen dat in 2022 neutrale verpakkingen voor e-sigaretten worden ingevoerd.

9. Vindt u in dit licht het standpunt uit het Nationaal Preventieakkoord om eventueel in 2022 plain packaging voor e-sigaretten in te voeren niet veel te laat, gezien de ervaringen in de VS, waar onder scholieren een ware nicotine-epidemie is uitgebroken dankzij e-sigaret Juul?

9. In het Nationaal Preventieakkoord is besloten een pakket aan maatregelen te treffen om het gebruik en de zichtbaarheid van de e-sigaret te verminderen (zie ook mijn reactie op vraag 5). Ik zie op dit moment geen noodzaak om dit te vervroegen.

10. Wat vindt u van de constatering van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat vrijwel alle e-sigaretten die Mr Joy en andere webshops verkopen lekkere, zoete smaakjes hebben die tieners kunnen verleiden om deze vorm van nicotine tot zich te nemen in het licht van de wettelijke bepalingen dat aan gewone sigaretten geen smaakstoffen mogen worden toegevoegd?

10. Ik ben bekend met het onderzoek van het RIVM naar de aantrekkelijkheid van e-sigaretten. Daaruit blijkt dat smaakstoffen belangrijk zijn voor consumenten van de e-sigaret en dat de uitgebreide keuze aan smaken, met name de zoete en fruitige, bijdragen aan de aantrekkelijkheid van e-sigaretten voor jongeren. Op dit moment zijn de verschillende smaken e-liquids toegelaten, maar er is een mogelijkheid opgenomen in de Tabaksproductenrichtlijn om smaken voor de e-sigaret op nationaal niveau te verbieden. Alleen Hongarije heeft hiervan gebruik gemaakt. Zoals in het antwoord op vraag 4) is toegezegd komt het Trimbos voor het einde van dit jaar met stand van zaken van de wetenschap over e-sigaretten. De rol van de e-sigaret als mogelijk opstapproduct zal hier ook in worden meegenomen.

11. Is het niet opvallend dat, anders dan bij tabak, de gezondheidswaarschuwingen op e-sigaretten beperkt blijven tot “Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers”, terwijl uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld de kans op een beroerte of hartinfarct fors toeneemt, 29% respectievelijk 25%, bij het gebruik van de e-sigaret? Bent u het met Stichting Rookpreventie Jeugd eens dat daarvoor gewaarschuwd moet worden op de verpakkingen van e-sigaretten? Zo nee, waarom niet?

11. In de Europese Tabaksproductenrichtlijn is de bovengenoemde gezondheidswaarschuwing op dit moment de enige verplichte gezondheidswaarschuwing voor de e-sigaret. Op dit moment laat ook de Europese Commissie onderzoek uitvoeren naar de schadelijkheid van de e-sigaret. Dit onderzoek zal eind 2020 worden opgeleverd. Mochten de uitkomsten leiden tot uitbreiding van de maatregelen op het gebied van de e-sigaret, dan zal dit worden meegenomen in de evaluatie van de Tabaksproductenrichtlijn die in 2021 zal plaatsvinden.

12. Op welke wijze denkt u in Nederland Amerikaanse toestanden rondom de e-sigaret te kunnen voorkomen, dit in het licht van de ernstige bedreiging voor de volksgezondheid die de e-sigaret kan opleveren en het feit dat uit onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn dat de e-sigaret een stepping stone kan zijn naar het gebruik van gewone sigaretten?

12. Zoals in het antwoord op vraag 5 is aangegeven nemen we verschillende maatregelen om het gebruik en de zichtbaarheid van de e-sigaret te verminderen. Daarnaast is er de afgelopen jaren al een aantal maatregelen genomen en zijn er strenge eisen vastgelegd in de Tabaksproductenrichtlijn. Eén daarvan is de toegestane nicotinegehalte in vloeistoffen voor de e-sigaret. De toegestane hoeveelheid ligt in de VS bijna drie keer zo hoog als in de Europese Unie. Daarnaast wordt er in de Verenigde Staten veel reclame gemaakt voor de e-sigaret richting jongeren, bijvoorbeeld via sociale media. Dit is in Nederland verboden in verband met ons strikte reclameverbod voor tabaksproducten en de e-sigaret.

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht ‘De elektrische wegwerppeuk: nieuw gevaar voor longen en milieu’ (2019Z18246)

1. Wat is uw reactie op het bericht ‘De elektrische wegwerppeuk: nieuw gevaar voor longen en milieu’?

1. In het artikel wordt een nieuw soort e-sigaret beschreven. Dampwaren zoals e-sigaretten vallen onder de Tabaks-en rookwarenregelgeving. Dit betekent dat deze producten aan eisen ten aanzien van leeftijd, reclame en gezondheidswaarschuwingen moeten voldoen.

2. Deelt u de mening van tabaksonderzoeker Reinskje Talhout van het RIVM ‘een smaakjesverbod bij de e-sigaret zou echt wel wat doen’? Is het mogelijk de toevoeging van smaakstoffen aan de e-sigaret te verbieden? Kunt u dit toelichten?

2. Het RIVM heeft onderzoek uitgevoerd naar de aantrekkelijkheid van e-sigaretten. Daaruit blijkt dat smaakstoffen belangrijk zijn voor consumenten van de e-sigaret. Ook blijkt uit dat onderzoek dat niet-rokende jongeren de ruime keuze in smaken zien als een risico voor jongeren tot gebruik van de e-sigaret en kan zorgen voor een opstap naar het roken van tabakssigaretten. De Europese Tabaksproductenrichtlijn geeft lidstaten de ruimte om smaakstoffen voor vloeistoffen van de e-sigaret op nationaal niveau te verbieden. Hongarije heeft hier als enige lidstaat gebruik van gemaakt.

3. Zijn wegwerpbare e-sigaretten toegestaan in Nederland? Zo ja, kunt u toelichten op basis waarvan dit is toegestaan? Hebben producenten en importeurs voldaan aan het geen artikel 4.7, eerste lid, van het tabaks-en rookwarenbesluit vereist, namelijk: “het jaarlijks verstrekken aan Onze Minister van gegevens en bescheiden met betrekking tot de markt voor hun producten”?

3. Een wegwerpbare e-sigaret is toegestaan op basis van de Tabaks- en rookwarenwet in Nederland. Een e-sigaret zonder nicotine is zelfs per definitie wegwerpbaar en niet navulbaar, omdat deze producten anders bijgevuld kunnen worden met nicotinehoudende vloeistoffen. E-sigaretten moeten voldoen aan de Tabaks- en rookwarenregelgeving, en moeten minstens zes maanden voorafgaand aan het op de markt brengen worden aangemeld in het ‘Common Entry Gate Systeem’. Dit betekent dat producenten en importeurs van tabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen de belangrijkste gegevens over hun producten indienen bij de autoriteiten in de EU-landen waar ze deze willen verkopen. Voor Nederland beheert het RIVM dit systeem.

4. Waar moet iemand een wegwerpbare e-sigaret weggooien na gebruik? Klopt het dat door de mix van elektronische componenten en chemische stoffen (waaronder nicotine), e-sigaretten niet alleen als gevaarlijk afval maar ook als e-afval beschouwd worden? Is het vervolgens correct dat hier nog geen regelgeving over bestaat? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

4. Een e-sigaret die door een consument wordt afgedankt valt binnen de reikwijdte van de Nederlandse regelgeving voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten en dient te worden beschouwd als e-afval. Dat betekent dat elke e-sigaret, dus ook een wegwerpbare e-sigaret, niet op straat of bij het huishoudelijk restafval mag worden gegooid, maar bij een daartoe geschikt inzamelpunt voor e-afval moet worden gedeponeerd. Deze inzamelpunten staan in of nabij vele winkels, doe-het-zelfzaken, tuincentra en andere locaties. Ook kan een afgedankte e-sigaret worden ingeleverd in de winkel op het moment dat daar een nieuwe e-sigaret wordt aangeschaft, de verkoper is dan verplicht de afgedankte e-sigaret in te nemen. Voor de verwerking van het ingezamelde e-afval zijn regels gesteld met het oog op een milieuverantwoorde wijze van ontmanteling en verwerking van eventuele schadelijke materialen. Een sluitende inzamel- en verwerkingsketen voor afgedankte e-sigaretten is dus beschikbaar. Het is echter aan de consument van een e-sigaret om de primaire correcte handeling in die keten uit te voeren.

5. Controleren de webshops die deze wegwerpbare e-sigaretten verkopen effectief op leeftijd? Zo nee, hoe gaat u organiseren dat dit alsnog gebeurt?

6. Controleert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op het handhaven van de leeftijdsgrens bij de online-verkoop van e-sigaretten? Zo ja, op welke wijze wordt deze handhaving vormgegeven? En hoe effectief is deze leeftijdscontrole?

5. en 6. Het tabaks- en rookwarenbesluit, Artikel 5.6, tweede lid stelt: “Een detaillist die een tabaksproduct of aanverwant product aanbiedt voor binnenlandse verkoop op afstand hanteert een leeftijdsverificatiesysteem dat op het tijdstip van de verkoop vaststelt dat de consument de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.” Veel websites maken gebruik van een leeftijdsvraag om op de website te komen. Het toezicht op de naleving van de leeftijdsverificatie door verkopers is complex, omdat voor het constateren van een overtreding er een testkoop uitgevoerd moet worden. De NVWA is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een testkoopmethode met 17-jarigen. Ik zal uw Kamer hier voor het einde van het einde van het jaar over informeren.

tags:  e-liquids | leeftijdsverificatiesysteem | tabaksreclame | e-sigaret | kamervragen