line
no more mr joy-1

Kamervragen over misleidende reclame e-sigaret

vrijdag 16 augustus 2019

Vandaag heeft Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) Kamervragen gesteld over de misleidende reclame van Mr Joy, een grote online webshop van e-sigaretten. Ook stelde hij vragen over het niet naleven van de leeftijdsgrens door deze firma.

Door de webredactie

Op 12 augustus verscheen op TabakNee het nieuwsbericht ‘E-sigaretten puur natuur? Misleidende reclame maakt neutrale verpakking noodzakelijk’. In Nederland, zo blijkt, worden elektronische sigaretten als een soort ecologisch product gepromoot. Meloenen, aardbeien tot en met een pinguïn komen voorbij om deze nieuwe vorm van nicotineverslaving aan de man/vrouw te brengen. Denken gebruikers van e-sigaretten dat deze daarom minder schadelijk zijn? Vermoedelijk wel, gezien de resultaten uit een recent onderzoek: sigaretten lijken minder schadelijk wanneer deze als ‘milieuvriendelijk’ en ‘natuurlijk’ worden geframed.

Ook werd duidelijk dat Mr Joy, een grote importeur en verkoper van e-sigaretten, niet checkt of een online-koper 18 jaar of ouder is. Dus kunnen ook kinderen makkelijk aan e-sigaretten komen. Dat alles schoot Kamerlid Henk van Gerven in het verkeerde keelgat. Hij stelde schriftelijke Kamervragen aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Kamervragen:

Ingezonden 16-08-2019

1. Wat is uw reactie op het nieuwsbericht ‘E-sigaretten puur natuur? Misleidende reclame maakt neutrale verpakking noodzakelijk’?

2. Onderschrijft u de conclusies uit een Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat sigaretten als minder schadelijk worden beschouwd wanneer deze als ‘milieuvriendelijk’ en ‘natuurlijk’ worden geframed?

3. Wat vindt u ervan, in het licht van bovengenoemd Amerikaans onderzoek, dat vapeshop Mr Joy – in Nederland een van de grote importeurs en verkopers van e-sigaretten – in zijn online-shop reclame maakt voor e-sigaretten, vloeistoffen en bijbehorende accessoires met plaatjes die een gezonde leefstijl suggereren, reclame die op grond van de Tabaks- en rookwarenwet is verboden?

4. Bent u bekend met de risico’s van e-sigaretten, zoals deze in genoemd nieuwsbericht worden vermeld? Bent u het ermee eens dat de plaatjes die een gezonde leefstijl suggereren niet alleen verboden, maar ook ronduit misleidend zijn? Wat bent u van plan hiertegen te doen?

5. Wat is uw mening over het onderzoek van het Trimbos-instituut waaruit blijkt dat in 2017 méér scholieren van 12 tot en met 16 jaar wel eens een elektronische sigaret of shisha-pen hebben gebruikt (28%) dan een gewone sigaret (17%) en dat onder de 16-jarigen 36% al ervaring heeft met de e-sigaret?

6. Wat vindt u van het feit dat de door TabakNee onderzochte webshop die e-sigaretten verkoopt geen systeem heeft waarmee de leeftijd van de klant gecontroleerd kan worden terwijl dit wettelijk verplicht is? Wat bent u van plan hieraan te gaan doen?

7. Klopt het volgens u dat niet alleen Mr Joy, maar meerdere online-webshops van e-sigaretten niet checken of een koper 18 jaar of ouder is, zoals tijdens het onderzoek van TabakNee is gesignaleerd? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?

8. Bent u, gezien de toename in het gebruik van de e-sigaret onder jongeren en de wijze waarop de e-sigaret gepromoot wordt in aantrekkelijke verpakkingen, het eens met Stichting Rookpreventie Jeugd dat niet alleen voor gewone sigaretten, maar ook voor de e-sigaret een neutrale verpakking noodzakelijk is?

9. Vindt u in dit licht het standpunt uit het Nationaal Preventieakkoord om eventueel in 2022 plain packaging voor e-sigaretten in te voeren niet veel te laat, gezien de ervaringen in de VS, waar onder scholieren een ware nicotine-epidemie is uitgebroken dankzij e-sigaret Juul?

10. Wat vindt u van de constatering van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat vrijwel alle e-sigaretten die Mr Joy en andere webshops verkopen lekkere, zoete smaakjes hebben die tieners kunnen verleiden om deze vorm van nicotine tot zich te nemen, in het licht van de wettelijke bepalingen dat aan gewone sigaretten geen smaakstoffen mogen worden toegevoegd?

11. Is het niet opvallend dat, anders dan bij tabak, de gezondheidswaarschuwingen op e-sigaretten beperkt blijven tot “Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet- rokers”, terwijl uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld de kans op een beroerte of hartinfarct fors toeneemt, 29% en respectievelijk 25%, bij het gebruik van de e-sigaret? Bent u het met Stichting Rookpreventie Jeugd eens dat daarvoor gewaarschuwd moet worden op de verpakkingen van e-sigaretten? Zo nee, waarom niet?

12. Op welke wijze denkt u in Nederland Amerikaanse toestanden rondom de e-sigaret te kunnen voorkomen, dit in het licht van de ernstige bedreiging voor de volksgezondheid die de e-sigaret kan opleveren en het feit dat uit onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn dat de e-sigaret een stepping stone kan zijn naar het gebruik van gewone sigaretten?

UPDATE

Distrifood, het vakblad voor de retailbranche, heeft ook bericht over de Kamervragen.

tags:  e-liquids | tabaksleeftijd | leeftijdsverificatiesysteem | tabaksreclame | misleiding | e-sigaret | kamervragen