line
kamervragen tabaks defensie-1

Kamervragen over de hardnekkige rookcultuur bij Defensie

dinsdag 04 juni 2019

Gisteren heeft SP-Kamerlid Henk van Gerven Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid en die van Defensie. Aanleiding is het artikel op TabakNee over de hardnekkige rookcultuur bij Defensie.

Door de webredactie

“Veel jongeren komen binnen als niet-roker, om vervolgens de dienst vijf, tien of veertig jaar later als verstokte roker te verlaten.” Dat staat te lezen in het artikel over het ontbreken van een rookontmoedigingsbeleid bij Defensie. In 2016 beloofde de krijgsmacht antirookmaatregelen te nemen maar er gebeurde hoegenaamd niets. Ook in de duurzaamheidsnota die nog niet zo lang geleden naar buiten kwam, staat niets over roken.
Zorgelijk ook zijn de belastingvrije tabakswaren die op NAVO-bases te koop zijn, wereldwijd en ook in Nederland. Op de basis in Brunssum kost een pakje sigaretten nog geen 2 euro. Niet bepaald een reden om te gaan stoppen met roken. De goedkope sigaretten worden bovendien door militairen doorverkocht, waardoor Defensie medeplichtig is aan een illegaal sigarettenverkoopcircuit.

Reden voor SP-Kamerlid Henk van Gerven om dit aan de kaak te stellen in de Tweede Kamer. Hieronder zijn schriftelijke Kamervragen (3 juni 2019) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Defensie.

1. Wat is uw reactie op het bericht ‘Wereld Niet Roken Dag: de rampzalige rookcultuur bij Defensie’?

2. Wat is uw reactie op de zinsnede “veel jongeren komen binnen als niet-roker, om vervolgens de dienst vijf, tien of veertig jaar later als verstokte roker te verlaten. Defensie maakt van gezonde niet-rokers verslaafde, ongezonde rokers’?

3. Bent u van mening dat tabaksontmoediging een onmisbaar onderdeel van de beleidsnota over een gezonde leefstijl –‘Duurzaam inzetbaar Defensie’ – zou moeten zijn? Is u bekend waarom rookpreventie door Defensie niet is opgenomen in deze beleidsnota? Had Defensie eerder niet beloofd het rookgedrag in haar gelederen te gaan terugdringen? Zou rookpreventie volgens u alsnog een plaats moeten krijgen in deze beleidsnota? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken?

4. Op welke wijze wordt roken op dit moment ontmoedigd binnen Defensie? Per wanneer is de rookstoppoli van Defensie opgeheven?

5. Wat vindt u ervan dat zoveel Defensiemedewerkers zouden roken? Wat vindt u ervan dat jonge mensen (waaronder stagiaires) blootgesteld worden aan groepsdruk, rokende docenten, roken tijdens de lessen en in busjes en werkruimtes?

6. Is Defensie een specifieke doelgroep binnen het Preventieakkoord? Zo ja, op welke wijze wordt aan deze doelgroep specifieke aandacht besteed?

7. Bent u bereid te onderzoeken hoeveel militairen, en bij welk krijgsmachtonderdeel in Nederland, roken? Zo nee, waarom niet?

8. Is het correct dat op de NAVO-basis te Brunssum een pakje Marlboro van 20 sigaretten slechts € 1,60 kost? Hoe draagt deze zeer lage prijs volgens u bij aan een ontmoedigingsbeleid op het gebied van roken? Bent u van mening dat deze prijsdrempel om te gaan roken veel hoger moet komen te liggen?

9. Op welke wijze wordt illegale handel met deze spotgoedkope sigaretten (waarop geen accijns wordt geheven) bestreden? Is Defensie er inmiddels van doordrongen dat het doorverkopen van deze sigaretten volgens het reglement voor douanevrijstelling op NAVO-bases verboden is?

tags:  Defensie | Preventieakkoord | accijns, tabak | kamervragen | antirookbeleid