line
bijscholing kwf-1

KWF staat op tegen kanker, maar vergeet het belangrijkste: tabakspreventie

vrijdag 17 mei 2019

OPINIE
Jaar in jaar uit werft het KWF donateurs met publieksacties waarin benadrukt wordt hoe belangrijk onderzoek wel is. Preventie en in het bijzonder tabaksontmoediging is daarbij stiefmoederlijk bedeeld.

Door Frits van Dam

Met de tv-show Sta op tegen kanker start het KWF haar jaarlijkse campagne om donateurs te werven. Afgelopen woensdag, 15 mei, was het zover. De boodschap is al jaren hetzelfde: we zijn er nog lang niet, maar als u doneert kunnen wij knappe onderzoekers aan het werk zetten en komen we steeds een stapje dichterbij.
Als je die knappe wetenschappers spreekt dan weten ze wel beter. De grootste winst in overleving komt (voorlopig) niet uit het laboratorium. Kankeronderzoek heeft nog het meeste weg van een Echternach-processie, drie stappen vooruit en twee stappen achteruit.
Dertig procent van alle sterfgevallen door kanker wordt mede veroorzaakt door tabak. Op de website van het KWF staat: 86 procent van alle longkankergevallen komt door roken, maar ook alvleesklierkanker, borstkanker, blaaskanker en nog een hele reeks andere kankers worden mede door roken veroorzaakt. Niet meer roken zou veel van deze vaak hopeloze kankers kunnen voorkomen, daar zijn alle geleerden het over eens.

Mooie aanleiding

Frans Bauer figureerde prominent in de life tv-show, woensdagavond vanuit Den Bosch, en vertelde geëmotioneerd dat zijn vader was overleden aan longkanker. Dat had een mooie aanleiding kunnen zijn om over roken te beginnen, maar het gebeurde niet. Het is bijzonder te noemen dat een campagne, opgezet om geld op te halen voor kankeronderzoek, de allerbelangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker geheel buiten beschouwing laat: tabaksgebruik!
Het KWF spendeert ongeveer 5 procent van haar begroting aan preventie. Gezien het feit dat 30 procent van alle sterfgevallen door kanker voorkomen kan worden, zou dit percentage op termijn aanzienlijk opgehoogd mogen worden, wellicht tot 30 procent van de begroting.
De allerbelangrijkste preventieve maatregel is voorkomen dat kinderen gaan roken. De Stichting Rookpreventie Jeugd wil het KWF graag de helpende hand bieden om bij de volgende Sta op tegen kanker-campagne tabakspreventie op de kaart te zetten.

tags:  SRPJ | KWF | kankerbestrijding | rookpreventie