line
ensp boekarest-1

Europese antirookorganisatie: Mensenrechten en tabak gaan niet samen

woensdag 24 april 2019

Tijdens de vierde editie van de International Conference on Tobacco Control eind maart in Boekarest is een verklaring aangenomen waarin staat dat mensenrechten en tabak per definitie niet samengaan. Antirookorganisaties roepen overheden op om actie te ondernemen.

Door de webredactie

“We zijn het erover eens dat de productie, marketing en verkoop van tabak niet samengaan met mensenrechten, in het bijzonder het recht op gezondheid, de rechten van vrouwen en kinderen, het recht op ontwikkeling en het recht op een gezonde leefomgeving,” dat schrijven het European Network for Smoking and Tobacco Precention (ENSP), de bekende antirookgroep ASH (Action on Smoking and Health) en de Asociația Generația România Sănătoasă in de gezamenlijk opgestelde Boekarest-verklaring.
De antirookgroeperingen kwamen tot de verklaring tijdens de vierde editie van de International Conference on Tobacco Control 2019 die eind maart werd gehouden in de Roemeense hoofdstad Boekarest.
Ze zeggen in de verklaring de positie te volgen die het Comité van Economische, Sociale en Culturele Rechten van de Verenigde Naties inneemt. Dat comité stelde in 2016 dat tabaksproductie, -marketing en -consumptie niet ontmoedigen een overtreding is van artikel 12 van een convenant dat door tal van landen is ondertekend, waaronder ook Nederland. Dat artikel stelt landen verplicht de gezondheid te beschermen.
In Nederland staat dit overigens ook in artikel 22.1 van de Grondwet: “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.”

Bezorgdheid

Als vertegenwoordigers van de Europese burgers spraken de antirookorganisaties hun bezorgdheid uit. “Daarom roepen we overheden op om zich volledig te committeren aan de verplichtingen in het WHO FCTC [het internationale antirookverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie] en internationale verdragen voor mensenrechten, door de belangen van de tabaksindustrie niet boven die van mensenrechten te stellen en actie te ondernemen om samenwerkingsverbanden aan te gaan.”
De antirookorganisaties roepen ook gezondheidsexperts op samen te gaan werken met mensenrechtenadvocaten en overheden aansprakelijk te stellen voor de effectiviteit van hun antirookbeleid als onderdeel van het beschermen van de volksgezondheid.

tags:  ASH | mensenrechten | WHO | antirookbeleid