line
proudly sponsored by-1

Marc Chavannes over Nationaal Preventieakkoord: ”Bijna niemand krijgt z’n zin, behalve de partijen die niet veel willen”

vrijdag 02 november 2018

Marc Chavannes, oud-medewerker van NRC Handelsblad en emeritus hoogleraar journalistiek aan de universiteit van Groningen, schreef voor De Correspondent een kritisch artikel over het op handen zijnde Nationaal Preventieakkoord. Hij betoogt dat de overheid partijen die de volksgezondheid bedreigen met hun producten te veel ruimte geeft door te ‘polderen voor onze bestwil’.

Door de webredactie

In het artikel van Chavannes komt onder andere aan de orde dat tabaksfabrikanten, ondanks het feit dat ze niet deel mochten nemen aan de besprekingen rond het Nationaal Preventieakkoord (omdat die deelname niet in overeenstemming zou zijn met het ook door Nederland ondertekende en geratificeerde FCTC-verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie) toch de weg in politieke en ambtelijke kringen nog prima weten te vinden. Hun belangen worden, volgens Chavannes, in Den Haag uitstekend vertegenwoordigd door werkgevers en grootwinkelbedrijven. 

Fabrikanten weren

Chavannes: “Je kan je afvragen of je de alcohol- en de vetmakers nodig hebt bij de beleidsvorming, of ze zelfs moet weren net als de tabaksfabrikanten...” en “Het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ wordt hier totaal genegeerd. Wie iemand schade berokkent in het maatschappelijk verkeer moet die vergoeden. Maar nu worden de verkopers van schadelijke en zelfs dodelijke genotsproducten niet eens aangesproken. Afgezien van de nicotineverpakkers mogen zij zelfs aan tafel zitten bij de staatssecretaris en hun minder vermogende gezondheidsopponenten.”

Niemand krijgt z’n zin

Zijn conclusie over de uitkomst van de onerhandelingen aan de tabakstafel liegt er niet om: “Bijna niemand krijgt z’n zin, behalve de partijen die niet veel willen. En het deel van de voorvechters van rookpreventie dat een horizon van ruim twintig jaar al een prachtig resultaat vindt.”

Lees hier het artikel op de website van De Correspondent.

Marc Chavannes studeerde rechten (Leiden) en journalistiek (New York). Hij werkte voor NRC Handelsblad als kunstredacteur, chef zaterdagbijlage, politiek redacteur, plaatsvervangend hoofdredacteur, correspondent in Londen, Parijs en Washington en politiek columnist. Hij was zes jaar hoogleraar journalistiek in Groningen en is incidenteel te horen bij NOS, Human en VPRO. Bij De Correspondent is Chavannes thans in vaste dienst als correspondent Politiek.

 

tags:  Preventieakkoord | rookpreventie | politiek | preventie | antirookbeleid | tabaksontmoediging