line
tabak ontbost-2

WHO: ‘Er is niet genoeg aandacht voor de schadelijke milieugevolgen van tabak’

donderdag 13 september 2018

UPDATE 04-10-2018
De meeste aandacht in de bestrijding van tabak gaat naar de schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Maar de productie en het gebruik van tabak zijn ook zeer slecht voor het milieu, stelt de directeur van het WHO FCTC Secretariaat, dat de implementatie van anti-rookmaatregelen uit het internationale anti-rookverdrag FCTC aanstuurt.

Door de webredactie

“Mensen denken vaak direct aan de impact die tabaksgebruik op de gezondheid heeft, maar er nog niet genoeg bewustzijn over hoe enorm destructief tabak is voor het milieu op zowel land, als in het water en in de lucht,” zei Dr. Vera Luiza da Costa e Silva tegen UN News, een nieuwswebsite van de Verenigde Naties. Da Costa e Silva is het hoofd van het WHO FCTC Secretariaat, dat onder de vlag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het internationale anti-rookverdrag (FCTC) aanstuurt. In totaal hebben 168 staten waaronder Nederland en de Europese Unie dit verdrag ondertekend.

Rapport

Da Silva e Costa baseert zich op een rapport van het FCTC Secretariaat en het UN Development Programma (UNDP). Tabak maakt mensen niet alleen dodelijk ziek, het sloopt ook het milieu. Zo worden bossen gekapt om ruimte te maken voor tabaksplantages en is er ook veel hout nodig om het droogproces van tabaksbladeren te bespoedigen. Naar schatting zijn tabaksplantages verantwoordelijk voor vijf procent van de wereldwijde ontbossen. Ieder jaar wordt er 200.000 hectare aan natuurlijk bos gepakt ten gunste van de tabak.
“Uit onderzoek blijkt dat tabak een veel agressievere oorzaak voor ontbossing is dan de andere oorzakelijke factoren die eraan bijdragen,” zegt Da Silva e Costa.

Uitgeput

De verbouwing van tabak put de bodem ook veel sneller uit dan andere gewassen. Tabaksplanten hebben een grote hoeveelheid kalium, fosfor en nitraat nodig. Als de bodem eenmaal is uitgeput, kan er niet zomaar iets nieuws of iets anders op worden geplant. Bovendien zijn er zware pesticiden nodig om de tabaksplanten te beschermen. Die pesticiden komen in het grondwater terecht, waardoor de lokale bevolking weer grotere kans loopt op vergiftiging.

Milieuvervuiling

Ook tabaksgebruik zorgt voor milieuvervuiling. Jaarlijks worden er wereldwijd 4,5 biljoen peuken weggegooid, omgerekend goed voor meer dan 760 miljoen kilo aan giftig afval.
“Tabaksfabrikanten hebben wereldwijd gelobbyd om ervoor te zorgen dat ze geen verantwoordelijkheid voor de milieuvervuiling hoeven te dragen,” zegt Da Costa e Silva. “Maar tabaksproducenten zouden uiteindelijk wel verantwoordelijkheid moeten nemen voor de impact op het milieu en de economische kosten die de productie van tabaksproducten met zich meebrengt.” Ten slotte vindt Da Costa e Silva dat overheden moeten beseffen dat anti-rookmaatregelen dus niet alleen meewegen in het preventiebeleid, maar ook bij maatregelen ter bescherming van het milieu.

UPDATE 04-10-2018

Uit een nieuw rapport van de WHO blijkt hoe groot de effecten zijn van het verbouwen van tabak op milieu. “De totale milieuvoetafdruk voor tabak is te vergelijken met wat hele landen uitstoten. Ook is het vaak schadelijker voor het milieu dan het verbouwen van gewassen die bestemd zijn om te eten. Om 6 biljoen sigaretten te kunnen maken, wordt er 32,4 miljoen ton aan groene tabaksbladeren geproduceerd op vier miljoen hectare aan land. Dat wordt wereldwijd verwerkt tot 6,48 miljoen ton droge tabak."

tags:  milieuprobleem | rookpreventie | preventie | antirookbeleid