line
amsterdam doet mee-1

Gemeente Amsterdam doet mee in frontale aanval op sjoemelsigaret

donderdag 02 augustus 2018

Burgemeester Femke Halsema heeft zich namens de gemeente Amsterdam bij het handhavingsverzoek gevoegd om actie te ondernemen tegen alle sigaretten die de wettelijk vastgestelde hoeveelheden giftige stoffen overschrijden.

Door de webredactie

“Hierbij geef ik als vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam opdracht aan mr. Bénédicte Ficq en mr. Phon van den Biesen (beiden advocaat te Amsterdam) een handhavingsprocedure te beginnen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tegen de ‘sjoemel-sigaret’ namens de gemeente Amsterdam,” schrijft burgemeester Femke Halsema.
Zij voegt zich daarmee bij het handhavingsverzoek dat eergisteren naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gegaan.

Handhaving

Een hele reeks personen en organisaties vragen hiermee de NVWA, die belast is met de handhaving van de Tabakswet, om “op de kortst mogelijke termijn te bewerkstelligen dat sigaretten die in Nederland aan de consument worden aangeboden voldoen aan de maximale emissieniveaus uit de Europese en Nederlandse regelgeving en dat de betrokken emissies dus niet hoger zijn dan, per sigaret, 10 mg teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide.” In dit artikel wordt uitgelegd waar deze waarden op gebaseerd zijn.

Uit de schappen

Dat betekent feitelijk dat vrijwel alle sigaretten uit de schappen gehaald zouden moeten worden omdat ze in werkelijkheid veel meer teer, nicotine en koolmonoxide bevatten dan de tabaksindustrie ons wil doen geloven. De industrie heeft gaatjes in de filters van sigaretten aangebracht waardoor er valse lucht wordt aangezogen die de meetresultaten van de nu gebruikte meetmethode (ISO) manipuleert: er komen veel lagere waarden aan giftige stoffen uit dan wat een roker daadwerkelijk inhaleert als hij of zij een trekje neemt. Dan bedekt de roker die gaatjes namelijk geheel of gedeeltelijk met de vingers en/of de lippen.

Beschermen

Het RIVM onderzocht de sigaretten via een andere methode die veel beter nabootst wat rokers daadwerkelijk binnenkrijgen en kwam tot de conclusie dat sigaretten minimaal twee keer de maximaal toegestane hoeveelheden aan gif bevatten. 
De overheid heeft de plicht de volksgezondheid te beschermen. Rokers mogen niet aan meer dan de wettelijk vastgestelde maximale hoeveelheden giftige stoffen in een sigaret blootgesteld worden als ze roken en dat gebeurt nu wel.

Actie

In juni werd al bekend dat de gemeente Amsterdam een aanjager wil zijn in de strijd tegen de tabaksindustrie en het voornemen had zich bij het handhavingsverzoek te voegen. Met de handtekening van de nieuwe burgemeester is dat voornemen een feit geworden. Daarmee roept de ene (lokale) overheid nu de andere (rijks)overheid op om de Tabakswet te handhaven en actie te ondernemen tegen alle sigaretten die de maximale waarden overschrijden.

tags:  sjoemelsigaret | rijksoverheid | sjoemelsigaretten | nvwa | antirookbeleid | tabaksontmoediging