line
meer tabaksvergunning

Vergunningstelsel voor de verkoop van tabak stap dichterbij

maandag 16 juli 2018

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft aangekondigd dat Nederland het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal ratificeren, inclusief wetgeving in 2019. Daarmee is ook een vergunningstelsel voor de verkoop van tabaksproducten een stap dichterbij gekomen.

Door de webredactie

Begin juli 2018 berichtte TabakNee dat het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel in werking is getreden, nadat meer dan veertig landen het Protocol hadden geratificeerd. Nederland zat daar niet bij. Maar op 12 juli 2018 heeft staatssecretaris Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat daar verandering in gaat komen en dat Nederland het Protocol zo spoedig mogelijk zal ratificeren, inclusief wetgeving in 2019.

Protocol

Het doel van het Protocol is het uitbannen van alle vormen van illegale handel in tabaksproducten. Om deze illegale handel te voorkomen, beoogt het Protocol de bevoorradingsketen van tabaksproducten sluitend te maken door middel van het invoeren van een aantal wettelijke maatregelen. Zo moet er een wereldwijd ‘tracking and tracing’ regime worden ingevoerd, bestaande uit nationale en regionale systemen en een centraal informatiepunt binnen het secretariaat van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Andere maatregelen zijn het invoeren van een vergunningstelsel en het reguleren van internetverkoop, taxfree verkoop en de internationale doorvoer van tabaksproducten.

Omgang

Vanwege de onverenigbaarheid tussen de belangen van de tabaksindustrie enerzijds en de bescherming van de volksgezondheid anderzijds, bevat het Protocol enkele specifieke eisen ten aanzien van de omgang met de tabaksindustrie. Landen die het Protocol ratificeren moeten ervoor zorgen dat iedere wisselwerking met de tabaksindustrie zo transparant mogelijk plaatsvindt en in relatie tot ‘tracking and tracing’ mogen de deelnemende landen geen van de verplichtingen die voortvloeien uit het Protocol delegeren aan de tabaksindustrie.

Vergunningstelsel

In artikel 6 van het Protocol staat dat alle partijen verplicht zijn een vergunningstelsel in te voeren voor de productie, de import en export van tabaksproducten en apparatuur die wordt gebruikt bij het vervaardigen van tabaksproducten. Voor het vervoer of de verkoop van tabak moeten de deelnemende landen zo mogelijk ook een vergunningstelsel invoeren.

TabakNee pleit al langer voor de invoering van een vergunningstelsel voor de verkoop van tabak. Dat zorgt voor een flinke daling van het aantal tabaksverkooppunten en leidt tot betere controle van de verkoop en de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van tabak, zo leert ervaring in het buitenland.

Dichterbij

Nu Nederland heeft aangekondigd het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten te ratificeren, komt ook de invoering van een vergunningstelsel voor de verkoop van tabak een stap dichterbij. Er zijn geen goede argumenten te bedenken waarom Nederland niet zou overgaan tot de invoering van een vergunningstelsel voor de verkoop van tabak. TabakNee gaat er dan ook vanuit dat de door staatssecretaris Blokhuis aangekondigde wetgeving in 2019 een voorstel voor het invoeren van een vergunningstelsel voor de verkoop van tabak zal bevatten.

tags:  vergunning | transparantie | antirookbeleid | inperking verkooppunten | verkooppunten | tabaksontmoediging