line
enquete rivm

Twee op drie Nederlanders: overheid moet optreden tegen overschrijding gif-normen in sigaretten

zondag 17 juni 2018

Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat de overschrijding van de gif-norm van sigaretten, zoals geconstateerd door het RIVM, consequenties moet hebben voor het overheidsbeleid.

Door de webredactie

Premier Mark Rutte (VVD) noemde in 2013 in een praatprogramma sigaretten 'rotzooi' en 'troep'. Hij wist toen niet half hoe gelijk hij had. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft inmiddels aangetoond dat sigaretten nog giftiger zijn dan altijd al gedacht.

Wettelijke norm

Het RIVM onderzocht honderd verschillende sigarettenmerken. Wanneer de uitstoot van sigaretten gemeten wordt met een techniek die goed overeenkomt met de manier waarop de modale roker rookt, dan blijkt de uitstoot van teer minimaal twee keer zo hoog te zijn als wettelijk is toegestaan. Volgens de wet mag een sigaret maximaal 10 mg teer uitstoten, maar als je dat meet op een realistische manier dan blijkt dit, minstens 20 tot 30 mg te zijn. Hetzelfde geldt voor de uitstoot van nicotine en koolmonoxide, geen enkele sigaret voldeed daarbij aan de wettelijke normen.

Per direct uit de verkoop

Advocaat Bérnédicte Ficq en longarts Wanda de Kanter concludeerden dan ook dat, op basis van het RIVM-onderzoek, alle sigaretten die meer schadelijke stoffen bevatten dan de wettelijke norm toestaat, per direct uit de verkoop gehaald moeten worden.
Zij worden in hun opvatting gesterkt door een recent onderzoek van Maurice de Hond, die aan de deelnemers van zijn Peil-onderzoek voorlegde: “Deze week werd bekend dat uit proeven van de RIVM is gebleken dat sigaretten (veel) meer teer en nicotine bevatten dan de normale testen uitwijzen”. 66 procent van de ondervraagden vindt dat dit consequenties zou moeten hebben voor het beleid van de overheid. Onder niet-rokers is dat bijna driekwart. Onder de Nederlandse bevolking is er klaarblijkelijk een groot draagvlak om maatregelen te nemen tegen de overschrijding van de gif-normen van sigaretten.

Weinig animo

Staatssecretaris Blokhuis zei eerder in een reactie op het RIVM-onderzoek: “Eerlijk gezegd ben ik alsnog van deze harde feiten geschrokken. Dat rokers eigenlijk bij alle sigaretten veel meer gif binnenkrijgen dan ze wordt voorgehouden – van 2 tot 26 keer meer – is zeer zorgelijk. Ik ben al in gesprek met Europese collega’s en de Eurocommissaris om sigaretten zonder gesjoemel te meten. Dat is een proces van lange adem, maar ik ga er vol mee door.” Uit andere berichten bleek echter dat er weinig animo is onder andere Europese lidstaten om een andere meetmethode verplicht te stellen die beter benadert wat een roker aan giftige stoffen binnenkrijgt.

De resultaten van het onderzoek van Maurice de Hond laten zien dat staatsecretaris Blokhuis een grote meerderheid van de bevolking achter zich heeft staan om niet langer af te wachten, maar nu actie te ondernemen.

Bekijk de onderzoeksresultaten van De Hond hier. 

 

tags:  sjoemelsigaret | sjoemelsigaretten | politiek | onderzoek | antirookbeleid | tabaksbeleid