line
robeco tabak nee-1

Ook Robeco verkoopt aandelen in tabak

zaterdag 10 maart 2018

UPDATE 23-05-2018

Belegger Robeco heeft bekend gemaakt in al haar fondsen te stoppen met het beleggen in tabak omdat ze het niet meer verantwoord achten om in tabak te blijven investeren. Het gaat voor zover bekend om een bedrag van 129 miljoen euro. 

Door de webredactie

“De publieke protesten tegen de tabaksindustrie hebben de laatste tijd een grote vlucht genomen en tabak wordt steeds meer gezien als ongezond en sociaal onacceptabel,” schrijft belegger Robeco op haar website. “Steeds meer belangrijke vermogensbeheerders, pensioenfondsen en banken willen niet meer beleggen in tabak en onlangs hebben verschillende gezondheidsorganisaties in Nederland zelfs aangifte gedaan tegen de tabaksindustrie.”

Strookt niet met duurzaam beleggen

Dit alles heeft er toe geleid dat Robeco heeft besloten om haar huidige aandelen in tabak te gaan verkopen. “Tabak werd al veel eerder uitgesloten in het speciale assortiment duurzame beleggingsfondsen van Robeco en nu geldt die regel voor alle Robeco-fondsen.”
Robeco zegt ook gesprekken te hebben gevoerd met de tabaksindustrie, maar dat daar geen fundamentele verbeteringen uit zijn gekomen. “Daarom strookt beleggen in de tabaksindustrie niet langer met Robeco’s aanpak van duurzaam beleggen.”

Internationale trend

Volgens beurs.nl hebben de aandelen een waarde van 129 miljoen euro. Ze zullen vóór het einde van het derde kwartaal van dit jaar verkocht worden. Het besluit van Robeco past in een internationale trend. Grote internationale investeerders hebben sinds vorig jaar bekend gemaakt het niet meer verantwoord te vinden om te beleggen in tabaksaandelen. In Nederland maakten bijvoorbeeld ABN Amro en inmiddels ook pensioenfonds ABP eerder bekend dat ze hun tabaksaandelen van de hand gaan doen.

Makkelijk te vervangen

Fondsen leken te twijfelen omdat tabaksaandelen voor een belangrijk deel van het rendement zorgden. Robeco heeft daar naar eigen zeggen een antwoord op gevonden. Op haar website schrijft de belegger: “Robeco heeft ontdekt welke kenmerken zorgen voor de goede rendementen, bijvoorbeeld weinig kosten maken voor research en ontwikkeling. Dit blijkt ook bij totaal andere aandelen aanwezig te zijn. Tabaksaandelen kunnen zo betrekkelijk eenvoudig vervangen worden door aandelen met dezelfde specifieke kenmerken, zonder dat het profiel van een beleggingsfonds verandert.”

Update 23-04-2018

Het AD meldt dat de ING ook bekend heeft gemaakt te stoppen met al haar investeringen in tabak. Doordat de ING contracten over investeringen met de tabaksindustrie heeft zal het nog tot 2023 duren voor ze er volledig mee op kan houden. Nederlands grootste bank vindt het niet meer maatschappelijk verantwoord om met deze investeringen door te gaan.

Update 23-05-2018

Nationale Nederlanden Group heeft bekendgemaakt binnen een jaar te stoppen met haar investeringen in tabak, omdat ze dat geen verantwoordelijke investering meer vinden.
 

tags:  tabaksinvestering | tabaksaandeel | investering | beleggingen | aandelen | beleggen