line
abp tabak nee-2

ABP neemt ‘moedig en wijs’ besluit om tabaksaandelen af te stoten

donderdag 11 januari 2018

Pensioenfonds ABP heeft besloten te stoppen met het beleggen in tabak. Dat is het directe gevolg van een nieuw beoordelingskader voor beleggingen van het fonds, waardoor behalve tabak ook kernwapens worden uitgesloten. ABP streeft ernaar om haar beleggingen in deze producten voor in totaal 3,3 miljard euro binnen een jaar verkocht te hebben.

Door de webredactie

Erik van Houwelingen, voorzitter van de bestuurscommissie Beleggingsbeleid van ABP, zegt in een persbericht: “Beleggingen in tabak en kernwapens waren al langer een dilemma voor ons. Veranderingen in de samenleving, ook op internationaal niveau, vormden de aanleiding voor ABP om het onderwerp opnieuw op de agenda te zetten. Deelnemers, werkgevers en andere belanghebbenden geven steeds meer aan moeite te hebben met beleggingen in tabak en kernwapens. Ook speelden ontwikkelingen in wet- en regelgeving een rol. Al deze ontwikkelingen, input en perspectieven zijn meegewogen.”

Nieuw beoordelingskader

ABP sluit tabak en kernwapens nu uit op basis van een nieuw beoordelingskader voor producten waar het fonds in belegt. Aan de al bestaande beoordelingscriteria zijn vier extra criteria toegevoegd die kunnen leiden tot uitsluiting als het product:

- per definitie schadelijk is voor mensen;
- we daar met onze invloed als aandeelhouder niets aan kunnen veranderen;
- het geen nadelige gevolgen heeft als het er niet meer zou zijn;
- er een wereldwijd verdrag gericht is op het uitbannen ervan.

Aan de hand van dit nieuwe beoordelingskader heeft ABP besloten dat producenten van tabak en kernwapens niet meer passen in een duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid.

Moedig en wijs

In een reactie zegt Wanda de Kanter, voorzitter van Rookpreventie Jeugd: “Dit is een moedig en wijs besluit van ABP. Moedig omdat tabaksaandelen nog steeds goed renderen, maar ook wijs omdat de markt voor sigaretten uiteindelijk zal instorten en het rendement zal afnemen. Het is ook ethisch een wijs besluit, omdat het een pensioenfonds voor ambtenaren niet past te investeren in een product dat de overheid en internationale organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie proberen te bestrijden. En daar komt nog bij dat het natuurlijk heel vreemd is als een pensioenfonds belegt in een product dat een kwart van zijn gebruikers doodt vóór de pensioenleeftijd. Van een pensioenfonds verwacht je immers dat het zijn deelnemers een onbezorgd pensioen levert.”

Gezamenlijke actie

De Kanter spreekt verder haar waardering uit voor ABP’s bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool, die naar nu blijkt goed heeft geluisterd naar de argumenten van onder meer de Alliantie Rookvrij Nederland, de Hartstichting en Rookpreventie Jeugd. De verschillende organisaties hebben in de afgelopen twee jaar het ABP flink onder druk gezet om zijn tabaksaandelen de deur uit te doen. Ook door deelnemers van het ABP zelf werden de beleggingen in tabak stelselmatig ter discussie gesteld. En op TabakNee werd ook veel aandacht besteed aan de tabaksportefeuille van het ABP.

Echte bescherming

“Wortmann-Kool, die ook voorzitter is van kinderrechtenorganisatie Save the Children, neemt nu een besluit dat kinderen echt beschermt”, stelt De Kanter. “De-investeren in tabak draagt ertoe bij dat kinderen niet beginnen met roken en bovendien dat kinderarbeid op tabaksplantages een halt wordt toegeroepen.”

Het ABP, met 2,8 miljoen deelnemers en een totaal belegd vermogen van ruim 370 miljard euro een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, heeft voor ruim 1 miljard euro aandelen in de tabaksindustrie. Over een jaar zal dat zijn teruggebracht naar nul.

 

tags:  tabaksinvestering | tabaksaandeel | aandelen | ABP | ABP, pensioenfondsen