line
esig-1

Tabaksbranche in Australië veroordeeld voor misleidende informatie over e-sigaretten

woensdag 10 mei 2017

Drie aanbieders van e-sigaretten in Australië zijn veroordeeld tot geldboetes vanwege misleidende claims over het ontbreken van kankerverwekkende stoffen in e-sigaretten. Het is de eerste veroordeling ter wereld over gezondheidsclaims bij e-sigaretten.
Door de webredactie.

Het Federale Hof in Australië veroordeelde de online aanbieders van elektronische sigaretten The Joystick Company (inmiddels failliet), Social-Lites en Elusion Australia Limited op grond van overtreding van de Australian Consumer Law (ACL). Joystick en Social-Lites moeten elk 50.000 Australische dollars betalen en beide directeuren nog eens 10.000.
Elusion is veroordeeld tot 40.000 dollar en 15.000 voor de directeur. Dat de directeuren ook werden beboet komt omdat de rechter heeft vastgesteld dat zij op de hoogte waren van het feit dat hun bedrijven de consumenten valselijk hebben voorgelicht.

‘Bevat geen gif’

De zaak werd aangespannen door de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) die de consumentenwetgeving in Australië handhaaft. “Consumenten werd wijs gemaakt dat ze door het gebruik van deze e-sigaretproducten niet bloot zouden staan aan de schadelijke chemicaliën die in gewone sigaretten worden gevonden”, zei ACCC-voorzitter Delia Rickard na afloop volgens een bericht op de site van de ACCC.
Joystick beweert bijvoorbeeld: “De Joystick is een verfrissend gearomatiseerd elektronisch ‘vaping’ apparaat. Wat geen tabak bevat, geen teer, geen nicotine, geen gifstoffen en toxines, die allemaal in sigaretten en traditionele shisha worden gevonden. Dit komt doordat wat de Joystick produceert geen rook is, maar een bijna geurloze, stoom-achtige damp.”

Accurate informatie

“In werkelijkheid werden ze wel aan die stoffen blootgesteld, inclusief een bekende kankerverwekkende stof waarvoor geen veilig niveau van blootstelling bestaat. Bedrijven moeten zorgen dat ze accurate informatie verstrekken aan klanten en dat ze een redelijke grond hebben voor hun beweringen. Dat is in het bijzonder van belang voor producten die schade aan de gezondheid van consumenten kunnen toebrengen.” 

Formaldehyde

De ACCC liet de e-sigaretten onafhankelijk testen, waarbij kankerverwekkende en giftige stoffen werden gevonden, waaronder formaldehyde, acetaldehyde, en acroleïne, in de producten van alle drie de aanbieders en bovendien aceton in de producten van Social-Lites.
Formaldehyde is door het International Agency for Cancer Research (IACR) van de Wereldgezondheidsorganisatie aangemerkt als een Groep 1A carcinogeen, wat betekent dat er voldoende bewijs is dat deze stof kankerverwekkend is voor mensen.
Acetyldehyde is een Groep 2B carcinogeen, wat wil zeggen dat deze stof mogelijk kankerverwekkend is. Acroleïne is een giftige stof, net als aceton.

Big Tobacco

Tegen The Guardian zei Becky Freeman, een tabaksbeleid-onderzoeker aan de Universiteit van Sydney, dat veel consumenten dachten dat aanbieders van e-sigaretten “kleine ambachtelijke bedrijfjes waren gericht op het verbeteren van de gezondheid”, terwijl de meeste in werkelijkheid eigendom zijn van Big Tobacco.
Veel aanbieders van e-sigaretten stellen dat hun producten minder giftig en daardoor minder schadelijk zijn dan tabak. “Maar ik daag je uit om iets te vinden dat niet minder schadelijk is dan tabak”, zegt Freeman. “We hebben geen lange-termijngegevens over e-sigaretten over de vraag of ze mensen definitief van het roken afhelpen, noch over de vraag of ze veilig zijn.”

“Deze desinformatie past volledig in de misleidings-strategieën waar de tabaksindustrie patent op heeft. Het sterkt wederom mijn overtuiging dat vervolging noodzakelijk is”, zegt ook strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq die namens twee longpatiënten en Stichting Rookpreventie Jeugd in Nederland aangifte heeft gedaan tegen de tabaksindustrie.

Beledigend 

Emeritus-hoogleraar Volksgezondheid Simon Chapman, een autoriteit op het gebeid van tabaksontmoediging, noemt in hetzelfde artikel in The Guardian de uitspraak ‘enorm significant’. Tabaksfabrikanten willen van twee walletjes eten, zegt hij. “Zij trachten te beargumenteren dat e-sigaretten gewone consumentenproducten zijn en geen therapeutisch middel en dus niet onder richtlijnen daarvoor hoeven te vallen. Maar aan de andere kant doen ze vaak uitspraken dat deze dingen geweldige hulpmiddelen zijn om te stoppen met roken.”

Chapman noemt het ‘beledigend voor de wetenschap’ om te beweren dat deze producten onschadelijk of veilig zijn gezien het gebrek aan gegevens over lange-termijngebruik.

Herinnering

De ACCC heeft eerder 30 Australische leveranciers van e-sigaretten aangeschreven om ze te herinneren aan de bepalingen in de Australische consumentenwetgeving over adequate informatievoorziening aan consumenten. De drie veroordeelde bedrijven trokken zich hier niets van aan.

tags:  aangifte | misleiding | e-sigaret | buitenland | rechtszaak