line

Kamervragen SP over inzet ID-scanners

maandag 11 januari 2016

Vandaag stelde de SP Kamervragen over de inzet van ID-scanners bij de leeftijdscheck van de verkoop van tabak en alcohol. Aanleiding is de publicatie op TabakNee.

Schriftelijke vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over het bericht 'Inzet ID-scanners bij leeftijdscontrole tabak in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens'.

1

Wat is uw reactie op het bericht dat de inzet van ID-scanners bij de leeftijdscontrole bij de aankoop / verkoop van tabak in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens?

2

Was u reeds op de hoogte van het feit dat de inzet van ID-scanners bij leeftijdscontrole bij de verkoop / aankoop van tabak in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens? Wanneer en hoe bent u van dit bericht op de hoogte gesteld en welke acties heeft u vervolgens genomen?

3

Bent u het met de heer Hollemans eens dat 'de branche de politiek jarenlang op het verkeerde been heeft gezet met de vermeende rekenproblematiek onder kassières'? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, kunt u toelichten waarom u het niet met de heer Hollemans eens bent?

4

Gaat u ingrijpen en voorkomen dat deze ID-scanners nog langer worden ingezet als leeftijdscontrole-middel? Zo ja, wat gaat u precies doen en wanneer gaat u actie ondernemen? Zo nee, waarom gaat u niet ingrijpen?

5

Kunt u aangeven of de Autoriteit Persoonsgegevens gaat handhaven op de constatering dat de inzet van de ID-scanners in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens? Op welke termijn kunnen we actie verwachten?

6

Wat gaat u doen om de naleving van de leeftijdsgrens bij het (ver)kopen van tabak nu wel op een effectieve en legale wijze plaats te laten vinden? Hoe gaat u de leeftijdscontrole op orde krijgen?

7

Bent u met mij van mening dat het overlaten aan de markt van de leeftijdscontrole bij de verkoop van tabaksproducten niet heeft gewerkt? Kunt u uw antwoord toelichten?

tags:  handhaving | kamervragen | SP | leeftijdsgrens