line

Reactie Robert Wassenaar op vragen Philip Morris-serie

zondag 03 mei 2015

TabakNee stelde PMI diverse vragen naar aanleiding van de Philip Morris-serie. Robert Wassenaar, PMI's Director Corporate Affairs Benelux, reageert.

Het is uw goed recht om de website Tabaknee.nl te gebruiken als middel om uw lobbydoelen te verwezenlijken, zelfs al kan verschillend gedacht worden over de manier waarop de tekstschrijvers dat stilistisch en inhoudelijk aanpakken. Omdat wij, ongeacht de kwaliteit van de bedreven journalistiek, open willen zijn over onze standpunten meen ik met het onderstaande te voldoen aan uw verzoek. Ik ga er van uit dat u onze reactie in zijn geheel publiceert.

Roken veroorzaakt vele ernstige aandoeningen waaronder hart- en vaatziekten, longkanker, en chronisch obstructieve longaandoeningen. Roken is ook verslavend en stoppen met roken kan erg moeilijk zijn. Wij steunen dan ook uitgebreide regulering van tabaksproducten op basis van het principe van vermindering van schadelijkheid. Hoewel wij dus veelomvattende, effectieve tabaksregulering steunen, geven wij geen steun aan regulering waarmee volwassenen belet wordt tabaksproducten te kopen of die onnodige beperkingen oplegt aan de legitieme tabaksmarkt.

U vraagt met name naar kinderen en jongeren. Welnu, het is bijzonder belangrijk kinderen ervan te weerhouden iets te roken dat verslavend is en ziektes kan veroorzaken. Ouders en leraren moeten er samen aan werken kinderen voorlichting te geven over de nadelige gezondheidseffecten van roken en hoe belangrijk het is om niet met roken te beginnen. In dat kader verwelkomen wij dan ook, net als staatssecretaris Van Rijn, de succesvolle aanpak van het Longfonds voor rookvrije schoolterreinen.

Volwassen rokers moeten hun sigaretten buiten het bereik van kinderen houden en zouden niet moeten roken in aanwezigheid van kinderen. Overheden op hun beurt kunnen bijdragen door wetgeving die de verkoop van sigaretten aan kinderen of het aankopen door een volwassene van sigaretten voor kinderen strafbaar stelt, en door deze wetten ook strikt te handhaven. In Nederland is de minimumleeftijd voor de aankoop van tabaksproducten bepaald op 18 jaar; een maatregel die wij altijd, net als vele organisaties op het gebied van de volksgezondheid, hebben ondersteund en die – zoals hiervoor vermeld - strikt gehandhaafd dient te worden.

Hoewel wij het niet eens zijn met de vaak gehoorde stelling dat mensen gaan roken door advertenties, verzetten wij ons wereldwijd niet tegen beperkende regulering als het gaat om reclame en promotie van tabaksproducten, waaronder een volledig verbod in sommige media, zoals televisie en radio. In Nederland is zo'n verbod al jaren van kracht. Wij ondersteunen echter geen totaalverbod op tabaksreclame en -marketing. Het in staat stellen van fabrikanten om hun producten van die van hun concurrenten te onderscheiden, is van fundamenteel belang voor een goede concurrentie en wij zijn van mening dat het voor volwassen rokers van belang is informatie te krijgen over het beschikbare productassortiment en over het product van hun voorkeur. Ons standpunt is dat regulering de juiste balans kan vinden tussen het effectief beperken van reclame voor tabaksproducten en het behouden van de mogelijkheid voor tabaksondernemingen om te communiceren met volwassen rokers.

Met vriendelijke groeten,

Robert Wassenaar

tags:  PMI | lobbyist | Philip Morris | tabakslobby