line

Brief Van Drimmelen aan woordvoerders zorg over debat Tabakswet

zaterdag 05 oktober 2013

Van: Joery Strijtveen

Datum: 30 september 2013 18:28:36 CEST

Onderwerp: PVT: behandeling wetsvoorstel verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten

Geachte woordvoerders,

Namens het Platform Verkooppunten Tabak (PVT) stuur ik u het volgende bericht. Lid van het PVT zijn de brancheorganisaties BETA, BOVAG, CBL, NOVE, NSO, TZN en VNPI.

Deze week bespreekt u het wetsvoorstel verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten. Als gezamenlijke tabaksverkopers, verenigd in het Platform Verkooppunten Tabak (PVT), willen wij voorafgaand aan het debat nog eens uw aandacht vragen voor onze standpunten. In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor het strafbaar stellen van het bezit van alcohol en tabak voor jongeren onder de 18 jaar. Naar onze mening komt het zowel de handhaving als naleving zeer goede. Bovendien zijn er voldoende juridische gronden om dit te regelen. Eén heldere grens maakt duidelijk dat deze producten niet thuishoren bij jongeren. Als winkeliers zijn wij hier zeer mee geholpen.

Het PVT heeft ook kennis genomen van het amendement van de ChristenUnie dat beoogt een leeftijdscontrolesysteem als voorwaarde in te voeren voor de verkoop van tabaksproducten. Het PVT vindt dit amendement ontijdig en wil eerst in overleg met het ministerie - en graag ook de Kamer - over het invoeren van een ondersteunend systeem. Er zijn meerdere systemen die momenteel worden getest. Ons uitgangspunt hierbij is vanzelfsprekend te allen tijde om te komen tot methodieken en/of systemen van leeftijdsverificatie waarmee de naleving van de leeftijdsgrenzen worden gewaarborgd. Het lijkt ons in ieders belang dat we dit goed doordacht en met medeweging van alle argumenten doen.

Daarnaast is de voorgestelde termijn van zes maanden is voor de PVT-leden – en naar onze stellige overtuiging ook voor alle andere betrokken partijen – te kort. Deze zal leiden tot forse, niet ingecalculeerde, investeringen voor duizenden ondernemers. Wij verzoeken u dan ook dit amendement nu niet aan te nemen. Niet alleen vanwege bovenstaande, maar ook omdat er op geen enkele wijze overleg met de betrokken verkoopkanalen heeft plaatsgevonden.

In de bijlage treft u ons position paper aan. Dit heeft u eerder per post en e-mail ontvangen. Wij zijn altijd bereid onze positie nader toe te lichten. U kunt vanzelfsprekend ook zelf contact met ons opnemen via (070) 301 27 99 (NSO) en via pvt@tabaksdetailhandel.nl

Hartelijke groet, namens het Platform Verkooppunten Tabaksproducten,

Frans van Drimmelen