line

ChristenUnie - recht in de leer over tabak

woensdag 06 februari 2013

Als er één partij is over wier anti-tabaksstandpunt je niet hoeft te twijfelen, is het de ChristenUnie wel. Preventie staat met dikke letters in het partijprogramma geschreven. Zij wil tabak radicaal uit de samenleving verbannen. Accijnsverhoging, rookvrije schoolpleinen, een rookverbod in alle horeca, afschrikwekkende foto’s op sigarettenpakjes; de ChristenUnie grijpt alle middelen aan om van roken geschiedenis te maken.

Drammen met succes

Ondanks dat de ChristenUnie een kleine partij is, bereikt zij veel in haar strijd tegen de tabak. Dat hulp bij stoppen met roken weer in het basispakket is opgenomen, kan geheel op het conto van de ChristenUnie worden geschreven. En dat de Tweede Kamer stemde over een algeheel rookverbod in de horeca, is te danken aan het drammen van deze partij.

Op het Binnenhof lopen de tabakslobbyisten huiverend en met een grote boog om de kamer van de ChristenUnie heen. ‘Want zeer gelovige Christenen, dat bleek al in de negentiende eeuw, zijn anti-tabak,’ verzucht een tabakslobbyist. Die lui lijden aan een ‘tunnelvisie’, moppert de industrie.

Gesouffleerd

De argumenten tegen het roken worden de fractie van de ChristenUnie ongetwijfeld gesouffleerd door professor Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde in Maastricht. Bij de laatste verkiezingen was hij lijstduwer voor de ChristenUnie. Van Schayck is een diep gelovige christen en een fanatieke anti-tabaksman.

Door de webredactie