line

CDA - deur dicht voor tabak

woensdag 06 februari 2013

In een hoofdredactioneel commentaar kenschetste NRC het tabaksbeleid van het CDA als 'zigzaggen om een peuk'. Een treffende omschrijving. Eerst was het CDA voor het roken in kleine cafés, nu moet het rookverbod overal worden gehandhaafd. Eerst wilde het CDA de vergoeding voor 'stoppen met roken' afschaffen, nu mag het in het basispakket. Eerst was het CDA tegen accijnsverhoging, in het Lenteakkoord bleek ze plotseling weer vóór.

Niet bang voor de Taliban

Waarom wisselen deze standpunten steeds? Het antwoord ligt voor de hand: het CDA is een pragmatische regeerderspartij Zij liet, heel opportunistisch, haar oren hangen naar de partijen waarmee ze kon regeren. Zo is haar tabaksbeleid tijdens Rutte - 1 te verklaren uit het feit dat zij samen met de VVD en PVV aan de macht was. Deze partijen kun je het beste omschrijven als filialen van de tabaksindustrie op het Binnenhof.

Dat het bederf van binnenuit kwam, was nog erger. De twee invloedrijkste lobbyisten voor de tabaksindustrie Elco Brinkman en Hans Hillen zijn prominente CDA- leden. Beide heren zijn kaltgestellt door Hanke Bruins Slot die voor het CDA in de Tweede Kamer het tabaksdossier beheert. Zij is oud-officier bij de artillerie en heeft in Afghanistan gediend. Als je niet bang bent voor de Taliban, zijn deze twee tabakslobbyisten klein bier.

Komt het toch nog goed

Sinds Hanke aan het roer van het tabaksdossier zit, heeft het CDA het initiatief genomen om de leeftijdsgrens te verhogen waarop je sigaretten mag kopen en wil zij de schoolpleinen rookvrij maken. Bij het CDA staat nu preventie centraal en niet meer de belangen van de tabaksindustrie. Zo komt het toch nog goed met het CDA en het tabaksdossier - zolang ze maar niet met foute partijen in zee gaat en lobbyisten buiten de deur weet te houden.

Door de webredactie