line
serie-tabakswet-7-2

TabakNee blikt vooruit. Deel zeven: Het begrote bedrag voor tabakspreventie is een schijntje

donderdag 21 januari 2016

Per 20 mei 2016 moet de Tabakswet zijn aangepast aan nieuwe Brusselse regelgeving. Wat gaat er wel, maar vooral ook niet in ons land gebeuren? Dat liet staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) doorschemeren in recente Kamerstukken. In een serie neemt TabakNee zijn plannen onder de loep. Dit is deel zeven: Het begrote bedrag voor tabakspreventie is een schijntje.

Door de webredactie

De laatste jaren neemt het aantal rokers in Nederland niet verder af, terwijl dat de jaren daarvoor wel zo is geweest. Is er een link met een beleid voor tabakspreventie? Er is namelijk veel bewijs dat tabakspreventie helpt. Zo is uit onderzoek gebleken dat het aantal rokende jongeren én het aantal verkochte sigaretten daalt, als de uitgaven aan tabakspreventie per hoofd van de bevolking omhoog gaan. Minder rokende jongeren, betekent minder potentiële langdurige verslaafden en minder tabaksgerelateerde ziekten als longkanker. En dat leidt weer tot een daling in de ziektekosten.

'Schadelijke middelen'

De Rijksbegroting over 2016 (pagina 26) die in september 2015 werd gepresenteerd, geeft slechts een indicatie, omdat niet specifiek wordt vermeld wat er aan tabakspreventie is begroot. Tabak valt onder het kopje 'schadelijke middelen' samen met alcohol en drugs. Hiervoor is een bedrag van ruim 2,3 miljoen euro verstrekt aan subsidies voor preventie. Uit het verdere overzicht blijkt dat er steeds minder is begroot. In 2016 is dat 1,5 miljoen euro aflopend tot 751.000 euro in 2020. Daarnaast vermindert het bedrag dat de overheid zelf aan preventie uitgeeft ook van 728.000 nu, naar de helft daarvan in 2020. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) ontvangt jaarlijks 7,1 miljoen euro voor tabak én alcohol (wat op zich vreemd is, omdat de alcoholpreventie is overgeheveld naar gemeenten). De NVWA heeft de opdracht de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak te handhaven en toe te zien op verboden (sluik)reclame.

NIX18

Het enige dat er wel bij zal komen, is dat er jaarlijks een miljoen naar communicatie over de naleving van de leeftijdsgrens gaat. Waarschijnlijk wordt daar de NIX18-campagne mee bedoeld. Al heeft Van Rijn al wel aangekondigd dat hij in 2016 start met een tweejarig communicatietraject waarin hij de kennis over de schadelijke gevolgen van roken wil vergroten, aandacht wil vestigen op de aanstaande veranderingen in de Tabakswet en roken onder jongeren verder wil ontmoedigen. Hij onderschrijft daarbij de campagne van de Alliantie Nederland Rookvrij 'Samen op weg naar een rookvrije generatie'. Waarschijnlijk zal het begrote bedrag voor communicatie hier aan opgaan. Alles bij elkaar komt TabakNee niet verder dan in totaal 9,3 miljoen euro voor 2016, waarvan een groot deel ook naar andere onderwerpen dan alcohol en drugs gaat.

Eerdere of latere delen lezen?

Hier deel 1: Roken? Veel duurder moet je het niet maken.
Hier deel 2: Naleving leeftijdsgrens? Laat maar zitten.
Hier deel 3: Waardeloze leeftijdscontrolesystemen? Waarom niet?
Hier deel 4: Standaardverpakkingen en uitstalverbod op de lange baan.
Hier deel 5: Valt rattengif onder het bedrijfsgeheim?
Hier deel 6: Elke fabrikant zijn eigen systeem? So what.
Hier deel 8: De tabaksaccijnzen voor preventie gebruiken? Waarom zouden we?

 

 

 

tags:  rookpreventie | Van Rijn | preventie | leeftijdsgrens