line
henk van gerven-1

Kamervragen: Wat deed overheid met kennis over sjoemelsigaretten?

maandag 10 oktober 2016

Wat heeft de regering gedaan met informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit 2012 waaruit blijkt dat de gehalten van teer, nicotine en koolmonoxide die zijn weergegeven op sigarettenpakjes doorgaans lager zijn dan de daadwerkelijke blootstelling van de roker? Dat is de kern van een serie Kamervragen die Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) vrijdag heeft gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid en de minister van Economische Zaken.
Door de webredactie

Van Gerven stelde zijn vragen naar aanleiding van de aangifte tegen de tabaksindustrie die eind vorige maand bij het OM is afgeleverd door advocaat Bénédicte Ficq namens twee ziek geworden rooksters en Stichting Rookpreventie Jeugd.

Het SP-Kamerlid vraagt als eerste een reactie van het kabinet op die aangifte. Maar vooral wil Van Gerven weten wat de regering wist en vindt van het in de aangifte naar voren gebrachte feit dat fabrikanten sigaretten zo manipuleren dat die in tests minder schadelijke stoffen afgeven dan bij normaal gebruik door rokers. De filters van sigaretten zijn voorzien van minuscule gaatjes die in testomgevingen de sigarettenrook verdunnen met lucht. Rokers sluiten die gaatjes af met hun vingers en lippen en krijgen de rook daardoor onverdund binnen.

Hogere TNCO-waarden

Het RIVM wees hier al op in haar rapport ‘Herziening EU Tabaksproductrichtlijn 2001/37 EG’ van april 2012. Van Gerven wil nu van de staatssecretaris en de minister weten wat zij vinden van deze conclusie uit het RIVM-rapport en dat rokers hoogstwaarschijnlijk meer teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) dat wettelijk is toegestaan. Van Gerven wil weten wat de regering sinds het RIVM-rapport heeft gedaan om de foutieve vermelding van TNCO-waarden op sigarettenpakjes tegen te gaan. Ook vraagt hij welke acties het kabinet heeft ondernomen om te voorkomen dat de consument aan hogere TNCO-waarden wordt blootgesteld dan de ISO-testwaarden uitwijzen.

Tenslotte wil het Kamerlid weten wat de rol van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in dit verband is geweest en welke acties zij heeft ondernomen of nog gaat ondernemen om te zorgen dat sigaretten voldoen aan de eisen die de wet eraan stelt. In principe moet de regering binnen drie weken met een antwoord komen.

UPDATE 27-12-2016: NRC Handelsblad schrijft over de sjoemelsigaretten en noemt het 'dieselgate in je mond'. Lees het artikel hier.

tags:  aangifte | kamervragen | tabaksindustrie