line

De dubbele moraal van Niek Jan van Kesteren

woensdag 29 juni 2016

OPINIE
Woensdag 29 juni publiceerde de Volkskrant een afscheidsinterview met de opperlobbyist voor tabak: Niek Jan van Kesteren. De directeur van VNO-NCW neemt na 25 jaar lobbyen in de wandelgangen van Den Haag, afscheid. Nog een keer bekent hij kleur: vóór de tabaksindustrie.

Door Frits van Dam

In het Volkskrant-interview van 29 juni (“Afscheid van een machtig lobbyist”) belijdt de scheidende directeur VNO-NCW Niek Jan van Kesteren nog maar weer eens zijn bekende liefde voor de tabaksindustrie. “Roken is slecht, je moet het niet doen. Maar als de productie legaal is, staan de fabrikanten moreel net zo in hun recht als iemand die rooibosthee produceert.” Voor iemand die zich laat voorstaan op zijn christelijke achtergrond is dit wel een zeer dubieuze opmerking. Hoe kan iemand moreel in zijn recht staan die een product fabriceert dat z’n gebruikers verslaafd maakt en dat tal van (dodelijke) ziektes veroorzaakt?

Het is een bovendien een absurde vergelijking. Van het dagelijks drinken van rooibosthee ga je niet dood. Tabak produceert alleen al in Nederland jaarlijks ruim 24.000 doden, de helft daarvan haalt niet eens zijn pensioen. Honderdduizenden mensen hebben door hun tabaksverslaving ernstige chronische long- en hartaandoeningen. Dit kost de maatschappij miljarden, veel meer dan de tabaksaccijns opbrengt.

Van Kesteren zegt “een hekel te hebben aan hypocrisie”. De houding van de overheid ten opzicht van tabak noemt hij “laatdunkend. Er wordt 4 miljard belasting op geïnd, en met de bedrijven wil men niet praten”. Zou hij werkelijk niet weten dat “overleg” met de tabaksindustrie wereldwijd is uitgesloten vanwege een verdrag met de Wereld Gezondheidsorganisatie dat ook Nederland heeft ondertekend?

Sinds hij benoemd is als lid van de Eerste Kamer voor het CDA, lobbyt Van Kesteren niet meer zegt hij. Maar voor de tabaksindustrie maakt de “opperlobbyist van Nederland” kennelijk graag een uitzondering.

tags:  vnoncw | lobbyist | tabakslobby | tabaksindustrie