line

Roken kost de samenleving jaarlijks tientallen miljarden euro’s

maandag 15 februari 2016

Onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek heeft uitgerekend wat roken de Nederlandse samenleving kost. Jaarlijks is dat 2.000 euro per hoofd van de bevolking. Stichting Eindspel Tabak wil dat wie na 1 januari 2017 geboren wordt, nooit met roken zal beginnen.

Door de webredactie

"De kosten van roken komen terecht bij rokers zelf. Zij leven korter en hebben een lagere kwaliteit van leven." Dat staat in het rapport Kosten van Roken dat onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek heeft gedaan in opdracht van Stichting Eindspel Tabak. Rokers betalen voor de rookwaar en de accijns op tabak, bovendien leveren ze gezonde levensjaren in omdat ze gemiddeld tien jaar eerder overlijden ten gevolge van een ziekte (denk aan longkanker en hart- en vaatziekten). Daarnaast veroorzaakt roken kosten voor de samenleving. Doordat rokers eerder ziek worden, wordt het aantal productieve jaren verlaagd en daarbij gaan de zorgkosten omhoog. Beide worden door de samenleving gedragen.

Zo ongeveer alle Nederlandse media hebben het er vandaag over. Check bijvoorbeeld Nu.nl, de NOS en RTL Nieuws.

SEO Economisch Onderzoek berekende de welvaart in de hypothetische situatie dat niemand in Nederland zou roken of ooit had gerookt en vergeleek dat met de huidige welvaart waarin 24,9 procent van de samenleving ouder dan 12 rookt. Het verschil in welvaart tussen die twee situaties is het effect van roken. In het rapport is van verschillende scenario's uitgegaan en daaruit blijkt dat roken jaarlijks 21,2 miljard tot wel 43,3 miljard euro kan kosten. Dat is zo'n 2000 euro per hoofd van de bevolking per jaar (zowel rokend als niet-rokend en ook baby's, peuters, kleuters, tieners en jongeren die nog niet zijn gaan roken).

Tabaksvrije generatie
Stichting Eindspel Tabak, met gezondheidszorgexperts in het bestuur die zich onbezoldigd inzetten, pleit er dan ook voor om roken uit de samenleving te bannen. Haar doelstelling is: "wetgeving te realiseren waarbij er een strikt verbod komt op verkoop van tabaksproducten aan mensen die zijn geboren na een bepaald jaar, waardoor een tabaksvrije generatie ontstaat."

Zij pleiten nu voor de invoering van zo'n rookverbod per 1 januari 2017. Wie daarna wordt geboren zou geen tabak meer mogen aanschaffen, ook niet nadat ze 18 zijn geworden. Ruim 80 procent van de rokers begint namelijk voor zijn 18e jaar met roken, raakt naar verloop van tijd verslaafd en kan daarna moeilijk meer 'nee' zeggen tegen tabak. Met alle desastreuze gevolgen van dien voor henzelf én de samenleving.

Vooralsnog hebben politieke partijen nog niet gereageerd op het voorstel van Stichting Eindspel Tabak. TabakNee hoopt later deze week wel reacties te kunnen melden.

tags:  SEO | rookvrije generatie | roken | onderzoek