line

Stichting Rookpreventie Jeugd oneens met VNO-NCW over plain packaging

zondag 07 februari 2016

Voorafgaand aan het plenaire debat over de wijziging van de Tabakswet stuurde ondernemersorganisatie VNO-NCW een brief aan de voorzitter en leden van de Tweede Kamer. Daarin werd gesteld dat plain packaging (neutrale verpakkingen) niet moeten worden ingevoerd in Nederland, omdat deze maatregel niet zou werken tegen jeugdroken. Dit klopt niet. Daarom stuurde Stichting Rookpreventie Jeugd een brief aan voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW én een brief aan de leden van de Commissie Volksgezondheid.
Door de webredactie

In de lobbybrief van 27 januari aan de Tweede Kamer schreef VNO-NCW dat er tijdens het plenaire debat over de Tabakswet 'mogelijk een amendement ingediend zal worden dat plain packaging verplicht stelt. Plain packaging betekent dat alle verpakkingen van tabaksproducten er exact hetzelfde uit gaan zien. Deze maatregel is tot op heden alleen in Australië ingevoerd, en daar blijkt een effect op de rookprevalentie niet aantoonbaar.' Bovendien is er sprake van 'een ernstige inbreuk op nationaal en internationaal beschermde intellectuele eigendomsrechten'.
De boodschap van de werkgeversorganisatie is helder: voer geen plain packaging in. Tegelijkertijd wijst VNO-NCW er in haar brief op dat zij samen met Stichting Rookpreventie Jeugd een challenge heeft uitgeschreven onder studenten om een viral campagne te ontwikkelen, gericht op het ontmoedigen van roken onder VMBO-scholieren. Klik hier om de lobbybrief te lezen.

Brief aan Hans de Boer

Op 4 februari verstuurde Stichting Rookpreventie Jeugd de volgende brief aan Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, en die luidde als volgt:

Onderwerp: Plain Packaging.

Geachte heer de Boer,

Graag komt de Stichting Rookpreventie Jeugd terug op uw brief van 27 januari aan de leden van de Tweede Kamer. U stelt daarin dat VNO-NCW samen met onze Stichting het jeugdroken aan wil pakken. Wij zijn blij dat u onze gezamenlijke inzet tegen het jeugdroken met het parlement gedeeld heeft.

In de gesprekken die wij met de heer Van Kesteren hebben gevoerd, hebben wij gezegd dat wij begrijpen dat de belangen van VNO-NCW anders zijn dan die van onze Stichting. Dit betekent dat wij VNO-NCW kritisch blijven volgen waar het de belangenbehartiging van de tabaksindustrie betreft. Het is hierom dat wij u attent willen maken op een onjuistheid in uw brief aan de leden van de Tweede Kamer. Uw opmerking dat de invoer van plain packaging in Australië niet heeft geleid tot een vermindering van het aantal rokers, klopt niet. Plain packaging werkt samen met andere tabaksontmoedigingsmethoden, zoals verminderen van verkooppunten, aantoonbaar wel en het is niet voor niets dat allerlei andere landen nu ook overgaan tot neutrale verpakkingen voor sigaretten.

Van veel belang is dat nu allemaal niet meer, omdat de Tweede Kamer een motie over plain packaging verworpen heeft, maar wij wilden u toch attenderen op de genoemde onjuistheid aangezien dit onderwerp gaat in de toekomst ongetwijfeld weer spelen.

Wij hopen met VNO-NCW in de komende periode vervolgstappen te zetten in de strijd tegen het jeugdroken.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. F.S.A.M. van Dam, secretaris

Dezelfde dag ging er ook een bericht uit naar de Tweede Kamer:

Geachte leden van de commissie Volksgezondheid,

Op 27 januari werd door J. de Boer, voorzitter van VNO-NCW, een brief naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd over plain packaging, zie bijlage. Naar de mening van de Stichting Rookpreventie Jeugd staat er een feitelijke onjuistheid in. In tegenstelling tot wat VNO-NCW beweert, is plain packaging een bewezen middel om het tabaksgebruik terug te dringen.

Wij hebben VNO-NCW hierop gewezen zie onze brief hieronder.

VNO-NCW heeft nog niet gereageerd.

tags:  jeugd | plain packaging | vnoncw | tabaksontmoediging