line

Hoge accijnzen op tabak redden baby’s

zondag 24 januari 2016

Er is weer een nieuw onderzoek naar het nut van substantieel hogere accijnzen om roken te ontmoedigen: hoe duurder de sigaretten, hoe minder kindersterfte bij de geboorte.
Door de webredactie

Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat verhoging van de prijs van sigaretten samengaat met minder kindersterfte, vooral onder Amerikanen van Afrikaanse origine. Hoe dat komt? Wel, een duurder pakje sigaretten leidt tot een afname in rookgedrag onder zwangere vrouwen.Roken tijdens de zwangerschap vergroot – behalve de kans op vroeggeboorten en een lager geboortegewicht – ook het risico op kindersterfte bij de geboorte.

Het advies van de onderzoekers aan de Amerikaanse overheid is dan ook om hogere tabaksaccijnzen in te zetten als middel om kindersterfte bij de geboorte tegen te gaan.

De WHO trok vorig jaar aan de bel: te weinig landen zetten hogere accijnzen in om tabaksgebruik te ontmoedigen. Ook Nederland wil die stap niet zetten, zie bijvoorbeeld dit recente artikel op TabakNee. Weliswaar maakte het ministerie van Financiën bekend dat de prijs van een pakje shag per 1 april dit jaar met € 0.70 wordt verhoogd. Maar wat is de reden? Het dichten van het begrotingsgat, en niet om roken te ontmoedigen.

Lees hier het hele artikel.

tags:  accijns, tabak | accijnsverhoging | onderzoek | accijns