line

Oproep aan Verantwoordingsorgaan ABP om tabaksbeleggingen te stoppen

vrijdag 13 november 2015

Stichting Rookpreventie Jeugd heeft vandaag per brief alle leden van het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP opgeroepen om bij het bestuur van ABP aan te dringen op het beëindigen van zijn tabaksbeleggingen.

Door de webredactie

ABP, het pensioenfonds voor overheidspersoneel, belegt voor ongeveer een miljard euro in tabaksbedrijven. In een opinieartikel in Trouw wezen Wanda de Kanter en Frits van Dam, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Stichting Rookpreventie Jeugd, er onlangs op dat zulke beleggingen volstrekt ongepast zijn voor een fonds dat de pensioengelden beheert van leraren en ambtenaren.

In reactie op de vraag of ABP afscheid wil nemen van zijn tabaksbeleggingen, liet een woordvoerster weten: "ABP voert op dit moment geen beleid om genotsmiddelen (in welke vorm dan ook, waarvan de gebruiker zelf bewust voor de consumptie hiervan kiest) te weren uit de beleggingsportefeuille."

In Trouw riepen De Kanter en Van Dam deelnemers in het ABP op om hun stem te laten horen. In de vanochtend aan de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan verstuurde brief doet De Kanter dezelfde oproep aan de 48 vertegenwoordigers van de 2,8 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid en beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft.

Hieronder de complete brief:

Aan de leden van het
Verantwoordingsorgaan ABP

Amsterdam, 13 november 2015

Geacht lid,

Langs deze weg wil ik u als lid van het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP, wellicht ten overvloede, graag attent maken op het artikel 'ABP, tabak is géén verantwoorde belegging' dat Frits van Dam en ik op 26 oktober jl publiceerden in Trouw. Daarin stellen wij aan de kaak dat ABP ondanks herhaalde oproepen blijft beleggen in tabaksproducenten. Daarmee profiteert ABP van een industrie die wereldwijd 6 miljoen doden per jaar op haar geweten heeft. Alleen in Nederland gaat het al om 20.000 sterfgevallen als gevolg van tabaksgebruik.

Zulke beleggingen passen niet bij een pensioenfonds dat het spaargeld beheert van leraren en ambtenaren, die zich inzetten voor de toekomst van de natie. In het stuk roepen wij ABP-deelnemers op om hun stem te laten horen bij ABP. Hetzelfde willen we aan u vragen. U bent in de positie om bij ABP aan de orde te stellen dat tabaksbeleggingen niet passen bij een duurzame toekomst en dat ABP hier zo snel mogelijk een eind aan moet maken. In het belang van uw achterban.

Met vriendelijke groet,

Wanda de Kanter
longarts Antonie van Leeuwenhoek
voorzitter Stichting Rookpreventie Jeugd

bijlage:
artikel 'ABP, tabak is géén verantwoorde belegging' in Trouw van 26 oktober 2015

Update:
In een reactie heeft voorzitter E. van Boven van het Verantwoordingsorgaan inmiddels laten weten de brief aan alle leden door te sturen. 

 

tags:  beleggingen | tabak | ABP | ABP, pensioenfondsen