line
tweederde-rokers-2

Nieuw onderzoek: Tweederde rokers sterft door roken

maandag 02 maart 2015

Nieuw Australisch onderzoek wijst uit dat tweederde van de sterfgevallen onder rokers door het roken is veroorzaakt. Dat zou implicaties kunnen hebben voor de Nederlandse mortaliteitscijfers van rokers.
Door de webredactie

Het grootschalige Australische onderzoek, dat vorige week werd gepubliceerd in BMC Medicine, toont aan dat niet de helft, maar tweederde van de rokers overlijdt als gevolg van het roken. Stoppen met roken vermindert de mortaliteit, en dat effect wordt sterker naarmate men eerder in het leven is gestopt. De conclusies komen overeen met gegevens uit de VS en Groot-Brittanië.

Voor het onderzoek gebruikten wetenschappers van de Australian National University gegevens van 204.953 individuen van 45 jaar en ouder uit New South Wales. Deze personen hadden deelgenomen aan een '45 and Up' onderzoek dat van 2006-2009 liep en follow-up kreeg tot halverwege 2012.

Van de onderzochte personen waren 8 procent rokers en 34 procent voormalige rokers aan het begin van het onderzoek. De studie laat zien dat 67 procent van de sterfgevallen onder rokers te wijten is aan het roken. Het risico op overlijden groeide bovendien met het aantal gerookte sigaretten per dag. Tien sigaretten per dag verdubbelen het risico op overlijden, een pakje per dag verviervoudigt het risico.

Veronrustende conclusies

Stoppen met roken verlaagt het risico geleidelijk afhankelijk van het moment waarop men is gestopt. Blijvende rokers sterven naar schatting gemiddeld 10 jaar eerder dan niet-rokers. De conclusies komen overeen met gegevens uit de VS en Groot-Brittannië.

'We wisten dat roken slecht was, maar nu hebben we direct, onafhankelijk bewijs dat de verontrustende conclusies die internationaal zijn gevonden bevestigt,' zei hoofdonderzoeker, professor Emily Banks, volgens EurekAlert.

Tot voor kort werd steeds gedacht dat de helft van de rokers sterft als gevolg van het roken. Britse en Amerikaanse studies onder beperkte bevolkingsgroepen lieten al zien dat dit cijfer veel hoger ligt. 'Wij hebben exact hetzelfde resultaat aan kunnen tonen in een zeer grote bevolkingsbrede groep,' aldus Banks.

Hoewel Australië met 13 procent een van de laagste percentages rokers in de wereld heeft, geeft het onderzoek volgens Banks aan dat 'de oorlog tegen tabak nog niet gewonnen is en dat de inspanningen om tabaksgebruik in te dammen door moeten gaan.'

Cijfers in Nederland

Wanneer de uitkomsten van het Australische onderzoek ook geldig blijken voor de situatie in Nederland, dan moet het aantal doden dat jaarlijks als gevolg van tabaksgebruik is te betreuren, substantieel worden verhoogd. In plaats van 20.000 doden, waar het Nationaal Kompas Volksgezondheid nu van uitgaat, zouden er jaarlijks ongeveer 27.000 doden zijn toe te schrijven aan roken.

tags:  gezondheidsschade | volksgezondheid | maatschappelijk | onderzoek