line

Zorg in Nederland is beste van Europa, behalve op rookgebied

dinsdag 27 januari 2015

De Nederlandse zorg is volgens het Zweedse onderzoeksbureau Health Consumer Powerhouse wederom de beste van Europa, zo meldt de NOS dinsdag. Het onderzoeksbureau inventariseert jaarlijks de zorgontwikkeling in 36 Europese landen. Maar er is een gebied waar nog altijd verbetering valt te behalen, stellen de onderzoekers: het rookbeleid.

Door de webredactie

Het Healtch Consumer Powerhouse stelt de jaarlijkse Euro Health Consumer Index samen op basis van verschillende statistieken die op tal van onderwerpen verzameld worden. Nederland komt, net als vorig jaar, als beste uit de bus. Per hoofd van de bevolking wordt hier ook het meest aan zorg besteedt.

Andere landen zouden van Nederland kunnen leren, stelt het rapport. Toch is er een opvallende zin in het verslag terug te vinden. Ook al staat Nederland bovenaan, er zijn een aantal dingen die ervoor kunnen zorgen dat het beter kan, zodat Nederland de nummer één kan blijven: "De enige index in de afgelopen jaren waarin Nederland niet bij de top drie landen behoorde was de Tobacco Harm Prevention Index waar juist een nogal liberale Nederlandse houding was gesignaleerd."

Eerder vandaag gepresenteerde de Alliantie Nederland Rookvrij het FCTC-Schaduwrapport 2014, waarin zij analyseert in hoeverre Nederland de bepalingen van het internationale antirookverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (FCTC) heeft ingevoerd nadat de regering dat in 2005 heeft geratificeerd. Daaruit bleek dat Nederland erg achterloopt op de beloftes die ze met die ratificering heeft gedaan.

Roken is veruit de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in de Nederlandse samenleving. Door ook op dit terrein de juiste preventie-maatregelen te nemen, kan de overheid ervoor zorgen dat Nederland bovenaan blijft staan in de lijst van beste Europese zorglanden.

scores tobacco control scale 2

Staatje uit de Euro Health Consumer Index (p. 89) met in rood de landen die het slechtst scoren op zes indicatoren (prijs, rookverbod publieke ruimten, uitgaven aan informatiecampagnes, reclameverboden, gezondheidswaarschuwingen en behandeling). Zweden scoort op sommige van deze punten lager, maar is toch groen omdat het land de laagste prevalentie aan rokers heeft.

tags:  volksgezondheid | rookpreventie | antirookbeleid | tabaksontmoediging