line

Roken belangrijke oorzaak van tweedeling in gezondheid

donderdag 30 oktober 2014

Vergeleken met andere Europese landen sterven veel laagopgeleide mensen in Nederland aan longkanker. "Deze grote ongelijkheid vereist de dringende aandacht van beleidsmakers," schrijven de onderzoekers.
Door de webredactie

Uit diverse studies weten we al dat laagopgeleide mensen minder lang leven dan hoogopgeleide. Dat blijkt ook weer uit nieuw onderzoek van Ivana KulHánová van het Instituut voor Maatschappelijke Gezondheidszorg te Rotterdam. "Sociaal-economische verschillen in sterfte naar doodsoorzaak – Eerste Nederlandse gegevens" dat gisteren verscheen op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

Het doel van dit onderzoek was "om verschillen in omvang van sterfte en doodsoorzaken in Nederland te kwantificeren naar opleidingsniveau en deze gegevens te vergelijken met die van andere Europese landen."

Grotere verschillen

Uit de resultaten blijkt dat laagopgeleide mannen gemiddeld 3,4 jaar korter leven dan hoogopgeleide, bij vrouwen is het verschil 2,4 jaar. Een opvallende bevinding is de rol die roken en longkanker speelt in de verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden.

De schrijvers concluderen: "Een doodsoorzaak waarvoor we in Nederland grotere verschillen naar opleidingsniveau vonden dan elders in Europa is longkanker. Net als andere Noordwest-Europese landen is Nederland in een vergevorderde fase van de rookepidemie, waarin het vooral mensen met een lagere sociaal-economische positie zijn die roken. In eerdere stadia van de rookepidemie heeft het roken een hoge prevalentie bereikt in Nederland, wat heeft geleid tot een relatieve stagnatie van de levensverwachting in de jaren 80 en 90 onder zowel mannen als vrouwen. Deze hoge prevalentie verklaart waarschijnlijk ook de grote bijdrage van longkanker (20% bij mannen, 16% bij vrouwen) aan de sterfteverschillen naar opleidingsniveau in Nederland."

Dringende aandacht

Roken maakt dus vooral slachtoffers aan de onderkant van de maatschappij. Het advies van de onderzoekers luidt kort en krachtig: "Deze grote ongelijkheid vereist de dringende aandacht van beleidsmakers." De auteurs stellen dat hiervoor in het verleden voorstellen zijn gedaan die nog niet of nauwelijks zijn uitgevoerd, waaronder een gericht anti-rookbeleid voor mensen met een lager opleidingsniveau. Hoe nodig dit is, blijkt uit het zeer recent verschenen HBSC-rapport: het aantal rokende kinderen op VMBO-scholen is tienmaal zo hoog als op VWO-scholen.

Klik hier om het hele onderzoek te lezen.

tags:  gezondheidsschade | longkanker | onderzoek | antirookbeleid