line

Tabaksindustrie grootste lobby in Brussel

dinsdag 07 oktober 2014

Tabaksfabrikant Philip Morris International (PMI) staat boven aan de top-10 van bedrijven die het meeste besteden aan lobby-activiteiten bij de Europese Unie. PMI besteedde in 2013 5 tot 5,25 miljoen euro aan het bewerken van Europese politici. Alle tabaksbedrijven samen besteedden minimaal 7,5 miljoen euro aan de lobby.

Door de webredactie

De top-10 van grootste lobbyisten is samengesteld door de website LobbyFacts.eu, die zich baseert op het EU Transparantieregister, de enig beschikbare officiële bron voor dit soort gegevens. LobbyFacts analyseerde die gegevens en presenteerde ze op een manier waardoor ze inzichtelijker en beter vergelijkbaar zijn.

Als bekend had PMI vorig jaar 161 lobbyisten aan het werk om de besluitvorming over de Europese Tabaksproductenrichtlijn (TPD) te beïnvloeden. PMI verruimde zijn lobby-budget in dat cruciale jaar van 1,25 miljoen (in 2012) naar meer dan 5 miljoen euro. British American Tobacco (BAT) spendeerde vorig jaar minimaal 1,5 miljoen euro, Japan Tobacco International (JTI) 250.000 euro en Swedish Match 200.000 euro, leren we uit LobbyFacts. Brancheorganisaties als de European Smoking Tobacco Association (400.000 euro), Tobacco Industry Platform, The Imported Tobacco Products Advisory Council, Freedom Organisation for the Right to Enjoy Smoking Tobacco en Tobaksindustrien, (Tobacco Manufactures Association of Denmark) voegden daar samen nog eens 600.000 euro bij.

Uit een eerder stuk op LobbyFacts blijkt dat zich nog veel meer lobbywerk voor de tabaksindustrie in het verborgene voltrekt.

Regelgeving schoof op

Recent concludeerden onderzoekers, zoals op deze site bericht, dat al dat geld zijn uitwerking niet heeft gemist. Een tekstanalyse van de opeenvolgende concept-wetsteksten wees uit dat de regelgeving gaande het wetgevingsproces in de richting van de tabakslobby is opgeschoven. Tegenover de tabakslobby legden antirookorganisaties als The Smoke Free Partnership (100.000 euro) en de European Network for Smoking and Tobacco Prevention (50.000 euro) weinig gewicht in de schaal.

Met de feiten wil LobbyFacts iedereen helpen om lobbyisten te volgen en hun invloed in Brussel te bepalen. LobbyFacts, een initiatief van Corporate Europe Observatory en Friends of the Earth Europe, ijvert daarmee voor een hervorming van de Europese transparantieregels.

Tijdens zijn ondervraging door het Europees Parlement zei beoogd vice-voorzitter van de Europese Commissie en Commissaris voor Betere Regelgeving Frans Timmermans dat hij van plan is met een voorstel te komen voor een verplicht register voor lobbyisten.