line
kamervragen over lobbybijeenkomst nieuwspoort-1

Kamervragen over lobbybijeenkomst in Nieuwspoort

maandag 25 maart 2024

UPDATE 04-04-2024
Tweede Kamerleden Daniëlle Jansen (NSC) en Harmen Krul (CDA) hebben Kamervragen gesteld naar aanleiding van de lobbybijeenkomst van Business Sweden morgenmiddag in Nieuwspoort over het ‘Zweedse succes’ met tabaksontmoediging.

Door de webredactie

Naar aanleiding van de bijeenkomst ‘Navigating nicotine regulation: Insights from Sweden’ morgenmiddag in Nieuwspoort hebben de Kamerleden Daniëlle Jansen (NSC) en Harmen Krul (CDA) Kamervragen gesteld aan demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA) en demissionair staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen (CU). Onder verwijzing naar het artikel op TabakNee over deze door de Zweedse exportpromotor Business Sweden georganiseerde lobbybijeenkomst, vragen zij de bewindslieden hoe zij deze bijeenkomst beoordelen.

Jansen en Krul willen weten of de bewindslieden het onwenselijk vinden dat een ander land Nederlandse parlementariërs probeert te beïnvloeden als het gaat om het tabaksbeleid. Ook vragen ze of Bruins Slot en Van Ooijen van plan zijn Zweden erop aan te spreken dat het met de bijeenkomst artikel 5.3 van het Kaderverdrag inzake Tabaksontmoediging (FCTC) van de Wereldgezondheidsorganisatie schendt. Dat artikel stelt immers dat partijen bij het verdrag moeten zorgen dat de tabaksindustrie geen invloed kan uitoefenen op het antirookbeleid.

Pleidooi voor tabaksalternatieven

Business Sweden is een samenwerking van de Zweedse overheid en het Zweedse bedrijfsleven om de internationale handel met het land te bevorderen. De organisatie stuurde Nederlandse parlementariërs een uitnodiging voor de bijeenkomst morgenmiddag in Nieuwspoort. Op het programma staan vier sprekers die alle vier uitgesproken voorstander zijn van soepeler regelgeving voor alternatieve nicotineproducten. Zij verwoorden het pleidooi van de tabaksindustrie voor ‘harm reduction’, het idee dat de volksgezondheid gebaat is bij alternatieven voor de traditionele sigaret omdat die minder schadelijk zouden zijn. In werkelijkheid wordt echter steeds duidelijker dat alternatieve nicotineproducten net zo goed gezondheidsschade opleveren.

De industrie wil ons bovendien doen geloven dat de alternatieven op de markt zijn om rokers van de sigaret af te helpen. De markt voor e-sigaretten en andere alternatieven zou echter snel opdrogen als er niet ook (jonge) niet-rokers mee zouden worden verleid. De bevolking en in het bijzonder jongeren moeten dus net zo hard worden beschermd tegen alternatieve nicotineproducten als tegen traditionele tabak.

Discussie op LinkedIn

Over de bijeenkomst in Nieuwspoort is ondertussen op LinkedIn een discussie gaande naar aanleiding van een oproep van longpatholoog Danielle Cohen van het LUMC aan Kamerleden om niet in te gaan op de uitnodiging van Business Sweden. Daarnaast protesteren Hartstichting en Longfonds in een gezamenlijk persbericht tegen de bijeenkomst. De twee fondsen hebben Nieuwspoort tevergeefs gevraagd de bijeenkomst af te gelasten. Nieuwspoort liet weten binnen de grenzen van de rechtstaat elke mening een podium te bieden en daarnaast inhoudelijk geen verantwoordelijkheid te dragen voor de bijeenkomsten in het centrum.

De fondsen reageren daarop met: “De missie van Nieuwspoort is de bescherming van het vrije woord. Een groot goed. Maar hier wordt datzelfde vrije woord gebruikt om de schadelijke missie van de tabaksindustrie een podium te bieden in een gerenommeerd perscentrum. Het betreft hier een industrie die ‘alternatieve rook- en nicotineproducten’ op de markt brengt waarvan steeds meer wetenschappelijk bewijs is dat ook deze producten ernstige schade aan de gezondheid toebrengen en die bovendien de tabaksindustrie vooral onder jongeren promoot. Het vrije woord bestaat ook bij de gratie dat je soms wél een oordeel mag hebben.” 

De Kamervragen

Hieronder de volledige lijst met vragen die Jansen en Krul vrijdag naar de bewindslieden stuurden.

Vraag 1
Ben u op de hoogte van het evenement ‘Navigating Nicotine Regulation: Insights from Sweden’, georganiseerd door Business Sweden en de ambassade van Zweden in Nederland?

Vraag 2
Bent u bekend met het artikel [op TabakNee, red.] waarin vermeld staat dat Tweede Kamerleden zijn uitgenodigd voor een lobbybijeenkomst over ‘harm reduction’, waarbij de sprekers banden hebben met de tabaksindustrie en producenten van nicotineproducten?

Vraag 3
Hoe beoordeelt u dit evenement? Deelt u de zorgen zoals beschreven in het artikel van TabakNee, dat dit een poging van de tabaks- en nicotine-industrie zou kunnen zijn om via Business Sweden en de Zweedse ambassade het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid te beïnvloeden?

Vraag 4
Kunt u bevestigen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat wijst op voordelen van het gebruik van snus of nicotinezakjes, maar dat wetenschappelijk bewijs juist het tegendeel aantoont?

Vraag 5
Deelt u de opvatting dat het onwenselijk is dat buitenlandse mogendheden proberen invloed uit te oefenen op Nederlandse parlementariërs, vooral wanneer dit wordt gedaan ten behoeve van de tabaksindustrie die een schadelijk product onder de aandacht wil brengen? Zo niet, waarom niet? Zo ja, welke stappen onderneemt u om dit tegen te gaan?

Vraag 6
Bent u bereid om met uw Zweedse collega en de Zweedse ambassadeur in gesprek te gaan over dit onderwerp? Zo niet, waarom niet?

Vraag 7
Deelt u de opvatting dat producten zoals snus en nicotinezakjes geen plaats hebben in het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid? Bent u bereid om dit standpunt aan uw Zweedse collega toe te lichten?

Vraag 8
Ziet u in deze bijeenkomst een schending van artikel 5.3 van het VN-Kaderverdrag inzake Tabaksontmoediging – dat stelt dat overheden geen contact onderhouden met de tabaksindustrie met betrekking tot tabaksontmoedigingsbeleid – door de Zweedse overheid? Zo niet, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om Zweden, als verdragspartner, hierop aan te spreken?

UPDATE 04-04-2024

Geen bezoekers voor Business Sweden-bijeenkomst

De bijeenkomst van Business Sweden in Nieuwspoort heeft na protesten van onder andere Rookpreventie Jeugd en Gezondheidsfondsen voor Rookvrij geen bezoekers getrokken, zo laat de Hartstichting desgevraagd weten. 

tags:  harm reduction | Zweden | FCTC-verdrag | politiek | kamervragen | snus | e-sigaret | gezondheidsschade | antirookbeleid